AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi Christian Berger kategorisinde en başarılı IPA (Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) projelerinden biri seçilen, Erciyes Teknopark Bölgesel Yenilikçilik Merkezi projesi kapsamında yapımı tamamlanan altyapıyı yerinde görmek ve proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi almak için Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti.
Gerçekleşen ziyaretle ilgili açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Murat Doğan şunları söyledi:
“IPA projesi yani Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı, Avrupa Birliği’nin aday veya potansiyel aday ulkelere verimli kaynak aktarımını sağlamak uzere 2007 yılında oluşturduğu mali yardım sistemidir. Turkiye ile AB ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturan bu mali işbirliğinin ilk dönemi IPA I adı altında 2007-2013 yılları arasında uygulandı.
IPA kapsamında verilen mali yardımların temel amacı, topluluğun uyum politikasının yönetilmesi ve uygulanmasına hazırlanmalarını teminen aday ve potansiyel aday ülkelere katkı sağlamak, onları üyelikle birlikte devreye girecek yapısal fon uygulamalarına hazırlamak ve dolayısıyla bu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmalarında destek sağlamaktır.
Bu amaç doğrultusunda, IPA kapsamında aday ülkenin AB’ye üye olma yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projeler desteklenmektedir. Kategorisinde en başarılı IPA I projelerinden biri seçilen, Erciyes Teknopark Bölgesel Yenilikçilik Merkezi çalışması kapsamında, 10.200 m2 kapalı alan ile Türkiye’nin en büyük inkübasyon merkezlerinden Sera Kuluçka Merkezi ve 2.000 m2’lik alan ile Bozok Teknopark’ın yapımı tamamlandı. Proje kapsamında yapımı tamamlanan Sera Kuluçka Merkezi’nde tarihsel girişimcilik kültürü taşıyan Kayseri’de girişimcilerin başarılı işletmelere dönüşümü adına benzersiz bir kuluçka programı yürütülmektedir. Sera Kuluçka Programı, girişimci adaylarının teknoloji tabanlı, yenilikçi, ticari değeri yüksek iş fikirleri üretmelerini ve bu iş fikirlerini ürüne/hizmete dönüştürüp pazara sunmalarını sağlayarak başarılı girişimciler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Program kapsamında son iki yıl içerisinde 200’e yakın girişimciye eğitim verilmiştir. 80 genç girişimci ise Sera Kuluçka Programı’ndan yararlanmaya devam etmektedir.
Erciyes Teknopark olarak 2014-2020 yılları arasında uygulamaya konulan IPA II projesi kapsamında da bölgemizin gelişmesi adına yeni projemizi hazırlayıp bakanlığımıza sunduğumuzu da belirtmek isterim.”
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger’in gerçekleşen ziyaretinde Erciyes Teknopark ve Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’nin imkanları anlatılıp yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Yapılan görüşmelerin ardından IPA I projesi kapsamında yapımı tamamlanan Sera Kuluçka Merkezi ziyaret edildi.
Berger, Erciyes Teknopark’ta gerçekleştirilen faaliyetlerden etkilendiğini belirterek, Kayseri ve çevre iller için teknoloji tabanlı sanayinin gelişimi adına buradaki çalışmaların son derece önemli olduğunu belirtti. -iha

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla