İmanın temel ilkelerinden biri de öldükten
sonra yeniden diriltilip, kabirden
kalkmak ve mahşer yerinde
yargılanmak için Allahın huzurunda
bulunmaktır. Mahşerde, yani ahretteki
yargılanmanın sonucunda, dünyadaki
inanç ve yaşantıları karşılığında
ya cennette sürekli ve mutlu olacaklar
ya da cehennemde günahlarının
cezasını sürekli çekeceklerdir. Ahrete
iman, Allah’a imandan sonra imanın
en önemli temel ilkesidir. En güzel
bir şekilde yaratılan, ruh ile donatılan,
akıl ile bilinçlendirilen, ilahi emirlerle
yükümlü ve uygulamasını yapmakla
görevli olan insan, öldükten sonra bir
bitki veya çöpü gibi toprağa dönüşüp
kalmayacak, yeniden diriltilip kabrinden
kaldırılacak ve Ahrette yani mahşerde
yargılanacaktır. İşte aklın görevi
ilerisini düşünüp gereken önlemleri
almaktır. Onun için beyinsel özürlüler,
aklı olmayanlar hariç, her insanın
kendini ahrete hazırlaması ve gereken
önlemi alması, aklın en öncelikli görevidir.
Çağımızda bir çok olay artık
çözülüp anlaşılmaktadır. Ahret ve kıyamet
olayı da çeşitli bilim ve teknolojiler
sayesinde daha iyi anlaşılmaya
devam edilecektir şu da bir gerçektir ki,
çağlar ve teknoloji değişip gelişse de
inkarcıların inançları değişmeyecek ve
ahrete inanmayacaklardır.
Übey bin Halef adında Mekkeli müşrik
birisi eline aldığı çürümüş kemikleri
Peygamberimize göstererek 36/
Yasin 78, “ Kendi yaratılışını unutarak
Bize karşı misal getirmeye kalkışıp ve
Ya Muhammed bu çürümüş kemikleri
kim diriltecek.” diye sormuş. Bunun
üzerine Allah şöyle bir uyarı ayeti göndermiştir.
36/ Yasin 79, “ De ki: Onları
ilk defa yaratmış olan Allah diriltecektir.
Çünkü Allah her türlü yaratmayı
gayet iyi bilir.” 64/ Teğabün 7, “ İnkar
edenler, kesinlikle diriltilmeyeceklerini
ileri sürdüler. De ki: Hayır Rabbime
ant olsun ki, mutlaka diriltileceksiniz,
sora da yaptıklarınız size haber verilecektir
bu Allah’a göre çok kolaydır.”
Eti, kemiği çürüyüp aslına, cevherine,
mayasına yani toprak maddelerine,
elementlere dönüşen insan, kesinlikle
Allah tarafından yeniden diriltilip kabrinden
kaldırılacak ve mahşerde yargılanacaktır.
Peki nasıl diriltilecek? Cevabı
şöyle veriyor Allah, 23/Müminun 13,
“Sonra unu sağlam bir karargahta nutfe
haline getirdik.” 23/Müminun 14 “ Sonra
nutfeyi alaka aşılanmış yumurta yaptık.
Peşinden alakayı bir parçacık et haline
koyduk, bir parçacık eti kemiklere çevirdik,
kemikleri etle kapladık. Sonra onu
insan haline getirdik…”
22/Hac 5, “ Ey insanlar! Eğer yeniden diriltilmekten
şüphede iseniz, şunu bilin
ki, Biz sizi topraktan, sonra nutfe den,
sonra alakadan aşılanmış yumurtadan,
sonra uzuvları belirsiz, sora belirlenmiş
canlı et parçasından uzuvları zamanla
oluşan ceninden yarattık ki, size kudretimizi
gösterelim. Ve dilediğimizi, belirlenmiş
bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz,
sonra sizi bir bebek olarak dışarı
çıkartırız. Sora güçlü çağınıza ulaşmanız
için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat
eder, yine içinizden kimi de ömrünün
en verimsiz ihtiyarlık çağına kadar götürülür,
ta ki, bilen bir kimse olduktan
sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen
yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde
görürsün, fakat Biz üzerine yağmur indirdiğimizde
o, kıpırdanır kabarır canlanır
ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı
canlı ve bitkiler verir.” Allah insanları
toprak maddelerinden yani belirli elementlerden
yaratmıştır.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla