Ahrette, insan diriltilip, toplanıp, Allah’a
arz/sevk ve bilgilendirmeden
sonra sorgulama durumu olacaktır. 15/
Hicr 92, 93, “ Rabbin hakkı için, mutlaka
onların hepsini yaptıklarından
dolayı sorguya çekeceğiz.” Başka bir
ayette 16/ Nahl 56, “ Bir de kendilerine
rızık olarak verdiklerimizden, mahiyetini
bilmedikleri şeylere/putlara pay
ayırıyorlar. Allah’a yemin olsun ki, iftira
etmekte oldukları şeylerden mutlaka
sorguya çekileceksiniz.” Başka bir
ayette 16/ Nahl 93, “ Allah isteseydi, istemedi
hepinizi bir tek ümmet yapardı,
fakat Allah dilediğini ve isteyeni
saptırır, dilediğini ve isteyeni de doğru
yola iletir. Yaptıklarınızdan mutlaka
sorumlu tutulacaksınız.” Allah dileyen
ve isteyenin yaptığı ameli karşılığı olarak,
sapıklığının onaylanmasını, dişleyen
isteyenin de yaptığı ameli karşılığı
hidayete kabul edilmesini onaylar. İşte,
insanlar tercihlerinden ve serbest bırakılmalarından
dolayı hesaba çekileceklerdir.
Çünkü tercih sahibi olmak,
hesaba çekilmeyi gerektirir. 21/Enbiya
13, “ Kaçmayın içinde bulunduğunuz
refaha ve yurtlarınıza dönebiliyorsanız
dönün, çünkü size sorular sorulacaktır.”
21/Enbiya 14, “ Vay başımıza
gelenlere derler, gerçekten biz zalim
insanlarmışız derler.” Yine Enbiya 23,
“Allah yaptıklarından sorumlu tutulamaz,
ama onlar ise sorguya çekileceklerdir.”
29/ Ankebut 12, “ İnkarcılar, iman
edenlere bizim yolumuza uyun, sizin
günahlarınızı biz yüklenelim derler.
Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek
değillerdir. Gerçekte onlar kesinlikle
yalan söylüyorlar..” Ankebut
13, “ Fakat gerçek şu ki, elbette kendi
günahlarını veballerini kendi günah
ve veballeriyle birlikte nice yükleri
taşıyacaklar ve uydurup durdukları
şeylerden ise kıyamet günü mutlaka
sorguya çekileceklerdir.” Ayette geçmiş
inkarcıların bizim yolumuza uyun
sizin vebalinizi bize atın biz taşırız
demeleri ahrette boş bir laf dan ibaret
olduğu açıklanıyor. Bunların ve
benzeri sözlerin uydurma, avutma ve
kandırmaca olduğu açıklanıyor ve bu
dünyada iken insanlar, Allah tarafından
uyarılıyorlar. 37/Saffat 24, “Onları
tutuklayın, çünkü onlar sorguya çekileceklerdir.”
43/Zuhruf 44, “Doğrusu
Kuran, sana ve kavmine/ümmetine
bir öğüttür. İleride Ahrette ondan
Kuran’dan sorumlu tutulacaksınız.”
Allah, ne yapıp, ne yapmayacağımızı
Kuran’da açıklıyor ve ondan da hesaba
çekileceğimizi açıklayarak haberiniz
olsun sonra mazeretiniz geçersiz olur,
diye uyarıyor.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla