Allah’a ortak koştular. De ki: onlara keyfinize göre ad verin, yoksa Allah’a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Yahut boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu inkar edenlere hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan ayrıldılar. Kim saparsa, artık onu Allah’tan başka doğru yola iletecek yoktur.” 46/Ahkaf 5, “Allah’ın yanında kıyamete kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapık kimdir, onlar bunların tapmalarından habersizdir.” Buyurun gavs, kutup, şeyh, yatır, türbe, veli, evliyadan yardım isteyene cevap.
Amellerinde, şirk ve ortak koşma işleri bulunanların, amellerini boşa çıkartacağını, Allah ayetiyle açıklayıp uyarmaktadır. Çünkü şirk ve ortak koşmak amelleri yolundan sapıtıp kirlettiği için ameller boşa gitmiş oluyor. 6/Enam 88, “Bu Allah’ın rehberliğidir, O bununla kullarından dilediğini ve isteyenleri doğru yola ulaştırır. Eğer onlar şirk ve ortak koşmuş olsalardı, yapmış oldukları her şey/amelleri kesinlikle boşa gitmiş olurdu.” Yine bir başka ayette, 14/İbrahim 18, “Rablerini inkar edenlerin durumu şudur. Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler, işte iyiden iyiye sapıtma budur.” 18/Kehf 102, “ İnkarda ısrar edenler, Benimle birlikte kullarımı evliya edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi inkarcılara bir konak olarak hazırladık.” 18/Kehf 103, “De ki: Size yaptıkları işler/ameller bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi?” 18/Kehf 104, “Bunlar, iyi işler/ameller yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.” 28/Kasas 88, “Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapıp yalvarma, Allah’tan başka tanrı yoktur, O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnız Allah’ındır ve siz ancak Allah’a döndürüleceksiniz.” 26/Şuara 213, “ O halde sakın Allah ile beraber başka bir tanrıya kulluk ve dua edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun.” 72/Cin 18, “Mescitler/secde edilen her yer, şüphesiz Allah’ındır, o halde Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın/yani kulluk etmeyin.” 72/Cin 20, “De ki: Ben ancak Rabbime yalvarırım ve O’na kimseyi şirk ve ortak koşmam.” 39/Zümer 64, “De ki: Ey cahiller, benden, Allah’tan başkasına kulluk etmemi mi istiyorsunuz.” 39/Zümer 66, “Hayır yalnız Allah’a kulluk et ve şükredenlerden ol.” 39/Zümer 45, “Allah, tek olarak anıldığı zaman, ahrete inanmayanların içlerini sıkıntı basar. Ama, Allah’ın yanında, başkaları da anıldığı zaman hemen yüzleri güler.” Allah, Kuran’da şirk ve ortak koşma pisliğinden kurtulmayan hiç bir kimsenin, ahretinin sağlam olmayacağını haber veriyor. 4/Nisa 48, 116, “Allah, kendisine şirk ve ortak koşulmasını asla bağışlamaz, bundan başka günahları dilediği kimse için bağışlar, Allah’a ortak koşan kimse büyük bir günah işlemiş, iftira etmiş, tamamen sapıtmıştır.” 16/Nahl 74, “Allah’a birtakım benzerler icat etmeyin, çünkü Allah her şeyi bilir siz ise bilemezsiniz.” 19/İnsanlardan bir kısmı, kendilerine bir itibar ve kuvvet vesilesi olsun diye Allah’ın yanında tanrılar edindiler.” Allah bu ve benzeri ayetleri ayet’leri boşa göndermemiştir, bizleri uyarmak için gelmiştir.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla