Allah  dinini  tamamladığını,  sonlandırdığını,  dininin  yerine  başka  bir  dini  kabul etmeyeceğini, dinini değiştirenlerin kabul ettiği dini de onaylamayacağını  kimsenin  Allah’ın  dininin  ortağı  olmadığını  açıkça  belirtiyor  ve  uyarıyor.  3/Ali İmran  19, “Allah  yanında  hak  din (Allah  tarafından  gönderilen,  Kuran’da  kayıtlı  olan din)  yalnız  İslam’dır.”  Haydi  Allah  meydan  okuyor,  din  benim  gönderdiğim  dindir  diğerlerini  kabul  etmiyorum  diyor  ve  uyarıyor.  3/Ali İmran  85,  “Kim  İslam’dan  başka  bir  din  ararsa  bilinsin ki  kendisinden  böyle  bir  din  asla  kabul  edilmeyecektir  ve  o  kişi  ahrette  ziyan  edenlerden  olacaktır.”  Allah,  Benim  yanımda  tek  din  gönderdiğim  İslam’dır  diyor,  ama  Allah’ın  dini  ile  yetinmeyenler  hayır,  hadis/sünnet,  mezhep,  tarikat,  cemaat,  alim,  ulemada  dine  hüküm  ve  fetva  verir  deniliyor.  Yaşantımıza  bir  bakalım,  okullar da  camilerde  anlatılıp öğretilenlere  bakmamız  yeterlidir.

5/Maide  3, “ …Bugün  size  dininizi  ikmal  ettim/indirdim,  üzerinize  nimetimi/dinimi  tamamladım  ve  sizin  için  din  olarak  İslam’ı  beğendim…”  6/Enam  115, “Rabbinin  sözü  doğruluk  ve  adalet  bakımında  tamamlanmıştır.  Allah’ın  sözlerinin  yerine  başka söz  koyacak  hiç kimse olamaz/kabul  etmem,  Allah  her şeyi  işiten  ve  bilendir.”   29/Ankebut  51, “Kendilerine  okunmakta  olan  kitabı/Kuran’ı  sana/size  indirmemiz  onlara  yetmemiş mi?  Elbette  iman  eden  bir  kavim  için  onda  rahmet  ve  ibret  vardır.”   43/Zuhruf  5, “Siz  haddi  aşan  kimseler  oldunuz  diye,  sizi zikirle Kuran’la uyarmaktan  vaz mı  geçelim.”  Yine  43/Zuhruf  44, “ Doğrusu  Kuran,  sana  ve  kavmine  bir  öğüttür  ilerde ahrette  ondan  sorumlu  tutulacaksınız.”  69/Hakka  44, “Eğer  peygamber  Bize  atfen  dinimize  katıp,  bazı  sözler  uydurmuş  olsaydı”  Hakka  45, “Elbette  o  peygamberi  kıskıvrak  yakalardık.”  Hakka  46, “Sonra  onun  can  damarını  kopartır onu  yaşatmazdık.”  Hakka  47, “Hiçbiriniz de  buna  mani  olamazdı.” 6/Enam  50, De ki: Ben size  Allah’ın  hazineleri  benim  yanımdadır demiyorum,  ben  gaybı da bilmem, size  ben bir  meleğim de  demiyorum. Ben  sadece  bana  vahiy edilene  uyarım…”  4/Nisa 80, ”Kim  Resule  itaat  ederse  Allah’a  itaat  etmiş  olur.  Yüz  çevirene  gelince  seni  onların  başına  bekçi  göndermedik.”  21/Enbiya  45, “De ki: Ben  sadece  vahiy  ile  sizi  ikaz  edip  uyarıyorum, fakat  sağır  olanlar  uyarıldıkları  bu  çağrıyı  duymazlar.”  Ayetlerin  hiç  birisine  Allah  kendisi  dışında  dine  hüküm  koyacak  ve  ortak  olmadığını  açıkça  bildiriyor.  Tabi  Allah’ın  bunca  ayeti  yetmiyor, başka yerlerden din ediniyorlar bu  şirktir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla