Allah yarattığı ilk insanla bağını/ iletişimini
öğretim ve eğitimle yapmıştır.
İsimleri öğretmesi, neyi yiyeceği, neyi
yemeyeceği, nasıl davranacağı, hayatını
Kuran’a uygun yaşaması, hakkı,
hukuku, zulüm gibi konuları öğretmiştir.
Mesela, 17 / İsra 23 den 39 a kadar
ki ayetlere bakmamız lazım. Bunlar,
Allah’a şirk koşmamak, ana babaya
iyilikte bulunmak, ihtiyaç sahiplerine
yardım etmek, israf etmemek, insanlara
yumuşak söz söylemek, cimrilik
yapmamak, rızkı kimin verdiğinin bilincinde
olmak, çocuğunu öldürmemek,
zina etmemek, haksız yere bir
cana kıymamak, yetim malına kötü
bir niyetle yaklaşmamak, ölçü ve tartıda
doğru olmak, bilmediği şeyin ardına
düşmemek, kibirlenmemek gibi
bazı konulardır. Kuranın diğer sure ve
ayetlerinde daha pek çok konuları, Allah
insanlara açıklamıştır.
3/ Ali İmran 58. “ Bu söylenenleri Biz
sana ayetlerden ve hikmet ( zikir) dolu
Kuran’dan okuyoruz.”
Allah, peygamberleri vasıtasıyla, kulları
ile iletişimini Kuran’la kurmuştur.
Bizlerde Müslüman olarak ve insan
olarak, Allah ile bağımızı ve iletişimimizi
Kuran ile, yani ayetlerle kurmalıyız.
Bu emir hem Allah’ın, hem
de peygamberinin sünnetidir. Sünnet
arayanlar işte sünnet budur. 17/ İsra
105. “ Biz Kuran’ı hak olarak indirdik,
O da hakkı getirdi. Seni de ancak
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.”
17/ İsra 106. ” Biz onu, Kuran
olarak, insanlara dura, dura okuyasın
diye ayet, ayet, sure, sure ayırdık ve
onu peyderpey indirdik.” 17/ İsra 109.
“ Kuran okunduğunda, ağlayarak yüzüstü
yere kapanarak, derler ki: Rabbimizi
noksan sıfatlardan uzak tutarız
derler, Kuran da onların saygısını
arttırır.” Allah’tan gelen hakka karşı
nasıl bir iletişim kurmaları gerektiğini
de şu ayetten anlıyoruz. 57 / Hadid
16. “ İman edenlerin Allah’ı anma ve
Ondan inen zikir ( Kuran ) sebebiyle
kalplerinin ürpermesi zamanı daha
gelmedi mi? onlar daha önce kendilerine
kitap verilenler gibi olmasınlar.
Onların üzerinden uzun zaman geçti
de kalpleri katılaştı, onlardan bir çoğu
yoldan çıkmış kimselerdir.” Eğer Müslümanlar
ihtilaflarını Kuran ile çözmezlerse,
Allah’la ve kitabı Kuran’la bağ ve
iletişim kuramamıştır. Çünkü Kuran,
insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartmak,
yani Allah’ın izni ile Allah’ın
yoluna iletendir. Allah, Kendisi ve Kuran’la
bağ ve iletişim kurmak için, düşünmek
ve aklını kullanıp öğüt almak
için çaba sarf ederek, ayetleri anlayarak
okunmasını istemektedir. Aklını
kullanmayanlar, aklını birilerine kiraya
verenler Allah’la bağ ve irtibat kuramaz.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla