ALLAH:  Allah  öyle  bir  Allah ki,  kendisi  pek  yüksek,  büyüklük,  ululuk,  celalet  ve   azamet  sahibidir.   ALLAH  ismi  bütün  isimlerinin  ve  sıfatlarının  hepsini  mana  olarak  toplar  ve  karşılığını  Allah  olarak  verir.  Yani  Allah’ın  diğer  sıfat  ve  isimleri  bir  veya  birkaç  isme  ve sıfata  karşılık  mana  anlamında  kullanılır.  Mesela,  er Rahman  merhameti,  el Kahhar  kahrı,  el Alim  ilmi,  el Kadir  kudreti  ve  diğer  isim  ve  sıfatları  yalnız  bir  veya  birkaç  manayı  ifade  eder.   Fakat  Allah  ismi  bunların  ve  diğer  isim  ve  sıfatların  tümünü  birden  mana  olarak  karşılığını  ifade  eder  ve  karşılar.  Onun  için  Esma ül  Hüsna  içinde  Allah  ismi,  İsmi  Azam’dır.  Demek ki,  Allah  isminden,  bütün  sıfatların  ve  isimlerin  toplu  anlam  ve  manalarını  karşıladığını  anlıyoruz,  yine  Allah’ın  bütün  noksan  sıfatlardan  uzak olduğunu ve bütün kemal/olgunluk/tamlık eksiksizlik, mana ve sıfatlarının  olduğunu  anlıyoruz.  2/Bakara  55, “Allah,  O’ndan  başka  İlah/tanrı  yoktur,  Allah  hep  vardır,  O  hep  diridir,  kendisine  ne  uyku  gelir  ne de  uyuklama…”   17/İsra  110, “De ki:  Allah  diye  dua  edin,  yahut  Rahman  diye  dua  edin,  hangisi  ile  dua  etseniz  en  güzel  isimler  Allah’ındır.”   40/Mümin  81, “Allah  size  ayetlerini  gösteriyor,  şimdi  Allah’ın  ayetlerinden  hangisini  inkar  edersiniz?”     40/Mümin  69, “Allah’ın  ayetleri  hakkında  tartışanlara  bakmadın mı?  nasıl  döndürülüyorlar/ayetleri tasdik  etmiyorlar.”

Bazı  insanlar,  bazı  insanlardan/şeyhlerden  el  alarak  onlar  vasıtası  ile  doğru  yola/hidayete  girdiklerini  söyleyip  inanıyorlar. Halbuki  hidayet  yalnız  Allah’a  aittir.   20/Taha  123, “De ki: Birbirinize  düşman  olarak  hepiniz  oradan/cennet  ten  inin,  artık  Benden  size  hidayet  geldiğinde,  kim  Benim  hidayetime  uyarsa  o  sapmaz  ve bedbaht olmaz.” Böyle  inananlar  şirke  düşerler  Ayet bu.  Allah,  hidayet  veren,  nasip  eden,  doğru  yolu  gösterendir.  Birde  Allah yukardadır semada  yada  semavi  dinler  deniliyor  yanlış,  ilahi  dinler  denmelidir.  Yine  Allah’a  mekan  yer  arz  edilemez/gösterilemez,  mesela  miraçla  ilgili  anlatımlarda  a)  Allah  yedi  kat  göklerden de  ötede  denir  ve  Cebrail  belli yerde  kalır,  Peygamberimiz  gider, Allah’la  görüştü  diye  anlatılır.  Allah’a  mekan  arz  edilemez,  Allah  şekil  değildir,  pazarlık  makamı  değildir,  Allah  unutkan  değildir.   Allah  bunların önünü  üçüncü  sırada  nüzul olan/ inen  Müzzemmil  suresi  20.  Ayet  cevap vermektedir. Böyle inanmak şirki oluşturur.  Halbuki  Cebrail  Allah’tan  vahyi  alan  ve  peygamberlere  getiren  melektir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla