ALLAH’IN SÖZÜNÜ BAŞKA BİR SÖZLE DEĞİŞTİRMEK

Allah’ın emrini/sözünü, başka bir sözle
değiştirmek, Allah’a ihanettir. Allah’ın
hükümlerini, kelimelerini değiştirip, bazı
hüküm ve kelimelerini unutmak, Allah’ın
koyduğu sosyal düzeni de bozmak anlamındadır.
Allah’ın sözünü ve kelimelerini
değiştirmek, Allah’ın sözünü beğenmeyip,
yerine, Allah’tan başka ikinci bir söz koyan
ilah’a teslim olmak anlamı taşır. 10/
Yunus 15, “Onlara/insanlara ayetlerimiz
açık, açık okunduğu zaman, öldükten
sonra, Bize kavuşmayı beklemeyenler, ya
bundan başka bir Kuran getir veya bunu
değiştir dediler. De ki: Onu, değiştirmem,
benim için olacak şey değildir, Ben,
bana vahyolunandan başkasına uymam.
Çünkü, Rabbime, isyan edersem, elbette
büyük günün azabından korkarım.” Allah,
ayetleriyle Kuran’da açıklıyor ve uyarıyor,
peygambere de kendi dilinden uyarı yap
diyor, peygamberin uyarısını da bu ayette
olduğu gibi açıklıyor. Şimdi, Allah’a,
Peygambere, Kuran’a uyan, doğru yapmış
olur, bunlara uymayıp, değiştirenler,
yada yerine başka söz bulup getirenler de
sapıtıp yolunu şaşıran ve de şirk koşanlar
olmuş olurlara. Niçin, Allah’ı, emri olan,
sözü, Peygamberi, (çünkü, peygamber,
ben, bana vahyolunana uyarım diyor)
Kuran’ı küçümsüyor, yok sayıp uymuyor,
bunların yerine başka duyumları veya
hava ve hevesini ilah edinmiş oluyor. 2/
Bakara 59, “Fakat zalimler, kendilerine
söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler.
Bunun üzerine Biz, yapmakta oldukları
kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine
gökten acı bir azap indirdik.” 2/Bakara
120, “…De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın
yoludur. Sana gelen ilimden/Kuran’dan
sonra onların arzularına uyacak olursan,
ant olsun ki, Allah’tan sana ne bir veli/
dost, ne de bir yardımcı vardır.” 2/Bakara
121, “ Kendilerine kitap verdiğimiz
kimselerden bazıları Onu, hakkını gözeterek
okurlar. Çünkü onlar, Ona iman ederler,
Onu inkar edenlere gelince, işte gerçekten
zarara uğrayanlar onlardır.” 5/Maide 41,
“Ey Resul, kalpleri iman etmediği halde
ağızlarıyla inandık diyen kimselerden ve
küfür içinde konuşanların hali seni üzmesin.
Onlar durmadan yalana kulak verirler
ve sana gelmeyen bazı kimselere kulak
verirler ve kelimeleri yerlerinden kaldırıp
değiştirirler. Eğer size şu verilirse hemen
alın, eğer o verilmezse sakının derler. Allah
bir kimseyi şaşkınlığa düşmek isterse,
sen, Allah’a karşı onun lehine hiçbir şey
yapamazsın. Onlar, Allah’ın, kalplerini
temizlemek istemediği kimselerdir. Onlar,
için, dünyada, rezillik, ahrette de onlara
mahsus, büyük bir azap vardır.” Allah’ın
dini ve Peygamberin tebliği bu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.