HATAT  sıfatı,  diri  olan  ölmeyecek  olan,  25/ Furkan  58, “ Ölümsüz  ve  daima  diri  olan  Allah’a  güvenip  dayan,  O’nu  hamt  ile güvenip,  sığınıp  teslim  ol.  Kullarının  günahlarını,  Allah’ın  bilmesi  yeter.”  Tek  ölmeyen  varlık,  Allah  olmasına  rağmen,  bazı  insanlar  başta  peygamberimiz  olmak  üzere,  veli,  evliyanın,  şeyhlerinin,  efendilerinin  ruhlarının  hayatta  olduğuna  inanıyorlar. Ruhaniyetlerinden  yardım  alınacağına  inanılıyor.  Mesela,  inanın  peygamber  ölmedi  sağdır  diye  ilahi  yazmışlar  ve  çok  Müslüman’ım  diyen  insan,  iyilik  ve  saygı  adı  altında  telefonlarına  açış  müziği  yapmışlardır.  Bu  doğru  değildir,  çünkü  peygamberimiz  ölmüştür  ve  kıyamet  koptuktan  sonra  ahrette tekrar  diriltilecektir.  Burada  yapılan  yanlışlık,  inanan  Müslüman da  olsa,  Allah’ın  sıfatını peygambere de veremez,  yapan  kişinin  Müslüman  olması,  Allah’ın  sıfatını  verdiği  kişi   peygamber de  olsa  şirke  düşer. Yahudilerin ve Hıristiyanların  peygamberlerini şirk  koştukları  gibi,  burada  ölmeyen  sadece  Allah’tır,  Allah  dışında  yaratılanlar  kim  olursa  olsun peygamberlerde olsa ölecek ve sadece kıyamet sonrası tekrar  dirilecektir.

İLİM  sıfatı,  bilmektir  Allah  her şeyi  bilir,  gizli,  açık,  kayıp,  ışık,  karanlık,  kalplerde  olanı  yani  her  şeyi  bilendir.  67/ Mülk  14, “Hiç  yaratan  bilmez mi?  Allah  en  ince  işleri  görüp  bilmektedir  ve  her  şeyden  haberdardır.”  İnsanlar  belli sınırlarda bilirler. Deniliyor ki veli ve evliyalar, yatırlar, şeyhler kalbinizdeki  sakladığınızı,  düşündüğünüzü bilir  diye  ballandıra,  ballandıra  anlatıyorlar.  Şeyhimizin  huzurunda  kalbine  kötülük  getirme,  sonra  kalbindekini  bilir  deniyor. Bu  da  Allah’ın  sıfatıdır,  Allah’tan  başka  kimse  kalplerdekini bilemez  buna  inanmak  şirktir.                                                                                                  SEMİ sıfatı,  semi  işitendir,  insanlarda  belli  şeyleri  işitir,  her  şeyi  işitmezler.  22/Hac  61, “…Şu da  muhakkak ki  Allah  hakkıyla  işiten  ve  görendir.”  Anlatılıyor  bizde  anlatılanlardan,  sorula  sorulardan  ve  yazılan  yazı  ve  kitaplardan  anlıyoruz ki  böyle  bir  sıkıntı  oluyor.  Allah’ın  bu  sıfatını  kimseye  veremeyiz,  bunlarda da  var  diyemeyiz, dersek  ve  inanırsak  şirke  düşeriz.       BASAR  görmek,  insanlarda  gözlerinin  görme  alanını  görür,  ama  fazlasını  göremezler.  Allah’ın  bu  sıfatını da  insanlara  veremeyiz  Ayette                  22/Hac 61,  “muhakkak ki  Allah  her  şeyi  görür.”  Demek ki  Allah’ın görme  sıfatını da  Allah’ın  dışında  başkalarına  veremeyiz.  Velimiz,  evliyamız,  şeyhimiz  buradan  her  yeri  görüyor  denemez  ve  böyle  inanılamaz  şirk olur.

İRADE  sıfatı,  dilemek/istemek  Allah  bir  şeyin  olmasını  dileyip  istediği  zaman  o  iş  olur/oluş  sürecine  girer  ve  zaman  içinde  oluşur.  Ayette   36/Yasin  82, “Allah  bir  şey  yaratmak  istediği  vakit  O’nun  yaptığı  ol  demekten  ibarettir  hemen  oluş  sürecine  girer  ve  olur.”  İnsanlar da  bazı  şeyleri  istedik  oldu  diyorlar  doğru,  ama  sınırlı  ve  mükemmel  değil,  var  olandan  o  iş  oluyor  yoktan  var  olmuyor.  Allah’ın  dilemesiyle  ortaya  çıkan  bir  şeyi  biz  dileyip  istiyoruz,  bizim  istememiz  var  olandan,  ama  Allah’ın  dileyip  istemesi  yok  olanı  var  etmektir.  Allah’ın  bu  sıfatını da  insanlara  vermemek  gerekir.  Allah  imanı  dileyip  var  etmeseydi,  bizler  imanı  dileyip  isteyemezdik.  Allah  insanların  çoğalmasını/üremesini  dilemiş  istemiş,  bizde  onun  için  evlenip  üreme/çoğalmayı  diliyor  istiyoruz. KUDRET  sıfatı,  gücü  yetmek,  Allah’ın  her  şeye  gücü  yeter.  Ayette  bakın  ne  buyuruyor,  16/Nahl  77, “…Şüphesiz  Allah,  her  şeye  kadirdir.”  Bu  ve  öbür  dünyada  Allah’ın  her  şeye  gücü  yeter,  mesela  insanlar  bazı  şeyler  yapar  ve  buna  kimsenin  gücü  yetmez,  yıkamaz,  ortadan  kaldıramaz  derler.  Ama  Allah  bir  doğal afat  verir  kimsenin  gücü  yetmez  denen  yıkılır  yok  olur.  Allah  bir  insanın  yaratılışına  gücü  yeter, bir  ağaçtan  çiçek,  meyve  yaprak  oluşturur, gökleri  ve  yeri yapan, ayakta  tutandır. Hani  derler ya  nasıl  gücün  yetti  diye,  yani  gücü  yetmek  Allah’ın  gücünün  üstünde  güç  olmamaktır.  KELAM  sıfat,  konuşmak,  söylemek  anlamlarındadır  Allah  gönderdiği  kitaplarla  konuşup  söylemiştir.  45/Casiye  2, “Kitap,  aziz  ve  hakim  olan  Allah  tarafından  indirilmiştir.”  Allah’ın  kelamının  önünde  hiçbir  kelam  olmamalıdır.  49/Hucurat  1, ”Ey  iman  edenler,  Allah’ın  ve  Resulünün  önüne  geçmeyin…”   yani  Allah,  kitabımın/kelamımın  önünde  geçerli  bir  söylem  oluşturmayın,  yaratılan  insanların  kelamını  (bu  hadiste  olsa,  ki  peygamber  zaten  sıfatı  gereği  bunu  söylemez)  kitabımın  önünde  geçerli   görmeyin,  eğer  böyle  yaparsanız  şirke  düşersiniz  diyor. 2/Bakara  2, “O  kitap/Kuran  Onda  asla  şüphe  yoktur,  O  muttakiler/sakınıp  arınmak  isteyenler  için  bir  yol  göstericidir.”  Allah’ın  kelamı  doğru yolu  gösteren  kelam  ve  söylemdir.  TEKVİN  sıfatı,  olmayan  şeyleri  yoktan  yaratmaktır,  bu  sıfat  sadece  Allah’a  aittir.  Allah  yoktan  var  eder,  ama  insanlar  Allah’ın  yarattığı  dünyadaki  var  olan  ham  maddelerden  bir  şeyler  yapar  üretirler.  Allah  her an  yaratan  ve  yaratıcıdır,  önceden  yaratıp  hazır  etmemiştir,  devamlı  yaratma  halindedir.  35/Fatır  1, 3, “Gökleri  ve yeri yaratan, melekleri  güçlü  ve  ikişer,  üçer, dörder  elçiler  yaratan  Allah’a  hamt  olsun,   Allah  yaratmada  dilediği  arttırmayı  yapandır…”

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla