HATAT sıfatı, diri olan ölmeyecek olan, 25/ Furkan 58, “ Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan, O’nu hamt ile güvenip, sığınıp teslim ol. Kullarının günahlarını, Allah’ın bilmesi yeter.” Tek ölmeyen varlık, Allah olmasına rağmen, bazı insanlar başta peygamberimiz olmak üzere, veli, evliyanın, şeyhlerinin, efendilerinin ruhlarının hayatta olduğuna inanıyorlar. Ruhaniyetlerinden yardım alınacağına inanılıyor. Mesela, inanın peygamber ölmedi sağdır diye ilahi yazmışlar ve çok Müslüman’ım diyen insan, iyilik ve saygı adı altında telefonlarına açış müziği yapmışlardır. Bu doğru değildir, çünkü peygamberimiz ölmüştür ve kıyamet koptuktan sonra ahrette tekrar diriltilecektir. Burada yapılan yanlışlık, inanan Müslüman da olsa, Allah’ın sıfatını peygambere de veremez, yapan kişinin Müslüman olması, Allah’ın sıfatını verdiği kişi peygamber de olsa şirke düşer. Yahudilerin ve Hıristiyanların peygamberlerini şirk koştukları gibi, burada ölmeyen sadece Allah’tır, Allah dışında yaratılanlar kim olursa olsun peygamberlerde olsa ölecek ve sadece kıyamet sonrası tekrar dirilecektir.
İLİM sıfatı, bilmektir Allah her şeyi bilir, gizli, açık, kayıp, ışık, karanlık, kalplerde olanı yani her şeyi bilendir. 67/ Mülk 14, “Hiç yaratan bilmez mi? Allah en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.” İnsanlar belli sınırlarda bilirler. Deniliyor ki veli ve evliyalar, yatırlar, şeyhler kalbinizdeki sakladığınızı, düşündüğünüzü bilir diye ballandıra, ballandıra anlatıyorlar. Şeyhimizin huzurunda kalbine kötülük getirme, sonra kalbindekini bilir deniyor. Bu da Allah’ın sıfatıdır, Allah’tan başka kimse kalplerdekini bilemez buna inanmak şirktir. SEMİ sıfatı, semi işitendir, insanlarda belli şeyleri işitir, her şeyi işitmezler. 22/Hac 61, “…Şu da muhakkak ki Allah hakkıyla işiten ve görendir.” Anlatılıyor bizde anlatılanlardan, sorula sorulardan ve yazılan yazı ve kitaplardan anlıyoruz ki böyle bir sıkıntı oluyor. Allah’ın bu sıfatını kimseye veremeyiz, bunlarda da var diyemeyiz, dersek ve inanırsak şirke düşeriz. BASAR görmek, insanlarda gözlerinin görme alanını görür, ama fazlasını göremezler. Allah’ın bu sıfatını da insanlara veremeyiz Ayette 22/Hac 61, “muhakkak ki Allah her şeyi görür.” Demek ki Allah’ın görme sıfatını da Allah’ın dışında başkalarına veremeyiz. Velimiz, evliyamız, şeyhimiz buradan her yeri görüyor denemez ve böyle inanılamaz şirk olur.
İRADE sıfatı, dilemek/istemek Allah bir şeyin olmasını dileyip istediği zaman o iş olur/oluş sürecine girer ve zaman içinde oluşur. Ayette 36/Yasin 82, “Allah bir şey yaratmak istediği vakit O’nun yaptığı ol demekten ibarettir hemen oluş sürecine girer ve olur.” İnsanlar da bazı şeyleri istedik oldu diyorlar doğru, ama sınırlı ve mükemmel değil, var olandan o iş oluyor yoktan var olmuyor. Allah’ın dilemesiyle ortaya çıkan bir şeyi biz dileyip istiyoruz, bizim istememiz var olandan, ama Allah’ın dileyip istemesi yok olanı var etmektir. Allah’ın bu sıfatını da insanlara vermemek gerekir. Allah imanı dileyip var etmeseydi, bizler imanı dileyip isteyemezdik. Allah insanların çoğalmasını/üremesini dilemiş istemiş, bizde onun için evlenip üreme/çoğalmayı diliyor istiyoruz. KUDRET sıfatı, gücü yetmek, Allah’ın her şeye gücü yeter. Ayette bakın ne buyuruyor, 16/Nahl 77, “…Şüphesiz Allah, her şeye kadirdir.”

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla