Devri saltanat döneminde bir diyarda yaşayan bir Atom Karınca varmış. Pardon yanlış oldu bir Atom Çekirge varmış.

   Çekirge kendi mıntıkasında durmadan zıplar gezer bir şeyler yapmaya ve geçimini sağlamaya çalışırmış.

    Çekirge bu tabiatı gereği onon en iyi yaptığı iş oraya buraya zıplamaktır.

Çünkü çekirgenin bacakları tamamen zıplama üzerine yaratılmıştır.

   Atom çekirge bir gün kendi mıntıkasında dolaşırken böyle kendi kendine dolaşıp zıplayıp durmanın kendisine ve kimseye bir yarar sağlamadığını, kendisinin boş birisi olmadığını yaşadığı diyara ve o diyarda yaşayan başka canlılara ve kendi ailesine yararlı olması gerektiğini düşünmüş.

   Günlerce düşündükten sonra da o diyarın yönetiminde söz hakkı olduğu zaman daha faydalı işler yapabileceğini bunun yolunun da devri saltanat sahiplerine yakın olmaktan geçeceğinin farkına varmış.

Hemen gidip devri saltanatı elinde bulunduranların siyasi teşkilatına kaydını yaptırmış.

Aradan çok geçmeden Atom Karınca pardon yahu iki de bir karınca deyip duruyorum Atom Çekirge o siyasi organizasyonun mahalli bazdaki teşkilatının başına geçmek için kolları sıvamış.

Bu iş onun pek zor olmamış kısa bir çalışma yaptıktan sonra o teşkilatın başına geçmiş.

Bizim Atom Çekirge bu göreve geldikten sonra da durmak bilmiyormuş. Zıpladıkça zıplayıp kendisini o göreve getirenlere şirin görünmek için elinden gelen bütün gayreti gösteriyormuş.

Kendince büyük başarılar elde ettiğini kayıtlı olduğu teşkilata büyük yararlar sağladığını düşünüyormuş.

    Birkaç yıl bu görevi yaptıktan sonra yine dönmüş düşünmüş ve bu işin mahalli düzeyde kendisine ve memlekete pek fayda getirmeyeceğine karar verip devri saltanatın idare edildiği payitahta gitmeye burada bir görev almaya karar vermiş.

    Gidip durumu devri saltanatın başındaki isme anlatmış. İsteği kabul edilmiş ve payitahta görev almak için yarışanlar listesine yani Meclisi Mebusan a seçilecekler listesine kendisini de dahil ettirmiş.

   Zaman geçmiş dünya dön müş devran dönmüş ve seçimler yapılıp bitmiş bizim Atom Çekirge de meclisi Mebusan üyesi olarak seçilmiş.

    Atom Çekirgenin bu başarısı için bulunduğu şehirde şenlikler yapılmış methiyeler dizilmiş ve anlı şanlı bir törenle payitahta uğurlanmış.

Ve nihayet Atom Çekirge payitahtın yolunu tutmuş.

Bizimki meclisi mebusanda da boş durmamış zıpladıkça zıplamış ve kendisini göstermeyi ön plana çıkmayı pek başaramamış

    Bir süre bu görevi yürüttükten sonra yönetimi elinde bulunduran insan atom çekirgeye yeniden mahalli düzeyde görev alması gerektiğini söylemiş ve o da eski mıntıkasına gelip bu mıntıkayı yönetmek için seçilecekler listesinde yerini almış.

Ve zamanı gelince seçimler yapılmış Atom karınca pardın Atom Çekirge mahalli düzeyde hatırı sayılır bir makama seçilmiş.

    Eh hikaye bu bizim elimizde değil hikayemiz böyle uzayıp gidiyor bizim Atop Çekirgenin yaptıkları öyle birkaç satırla kelamla sayfayla bitmiyor.

Bunun için bu günlük burada noktayı koyuyorum. Hikayemiz devam edecek.

  

 

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla