İnsanlardan önce, cinler yaratılmış, cinler kan
dökmüş olmalılar ki, melekler tecrübelerini/gördüklerini
söylüyorlar. Bakara 36. ayette, “Şeytan ademoğlunun/
insanın ayaklarını hile ile kaydırttı ve
içinde bulundukları o rahat durumdan uzaklaştırdı.
Biz de, onlara, bir kısmınız diğerine düşman
olarak ininiz, sizin için yeryüzünde barınak ve
belli bir zamana kadar yaşamak vardır dedik.”
18/Kehf 7 “Biz insanların hangisinin daha güzel
amel edeceğini deneyelim diye yeryüzündeki her
şeyi dünyanın kendine mahsus bir ziynet yaptık.”
20/Taha 123 “Dedi ki: Birbirinize düşman olarak
hepiniz oradan inin. Artık benden size hidayet
geldiğinde, kim benim hidayetime/Kuran’a uyarsa
o sapmaz ve bedbaht olmaz.” Çeşitli ayetlere
göre melekler, kayıtsız şartsız itaat etmeyi ibadetin
en büyük üstünlük olduğunu sanmışlar, Allah’ta
ibadet ve itaatle birlikte isyan ve karşı çıkmanın
olmasını esas almış, insan, eksileri, artıları, yücelikleri,
basitlikleri, ışıkları, karanlıkları, sevgileri,
nefretleri, güzellikleri, çirkinlikleri ile onurludur.
İnsanı melek gibi düşünmek veya melekleştirmek,
Allah’ın savunduğu insan modelini beğenmeyip,
ortadan kaldırmaktır. Kuran, onun için peygamberlere
6/Enam 50 “…Size ben bir meleğim de
demiyorum…” yine 11/Hud 31 ayette de aynısını
dedirtiyor. İnsanı, Allah’ın yarattığı ve gönderdiği
amaca uygun anlamak doğru olmaktadır,
aksini yapmak, Allah’ın emrini beğenmemek ve
yetinmemek anlamına gelir ki, bu imanı sıkıntıya
sokan önemli konulardan biridir. Melek ve
meleklik: Bunun cevabını Allah, Kuran’da şöyle
veriyor, 66/Tahrim 6 “Allah’a, emrettiği ve buyurduğu
şeylerde karşı gelip isyan etmeyen ve sadece
emredilenleri yapan melekler vardır.” Demek ki,
melekler, Allah’ın emri ve buyruğu dışında hiç
bir şey yapamazlar. Ama, insanlar, Allah’ın kendilerine
verdiği, günah, isyan gibi işleri hür iradeleriyle
yapabilirler. Melekler, günah, işleyemezler,
ama insanlar, günah işleyebilirler. Burada, sorulan
ve insanları meşgul eden bir konu var, melekler,
insanların dünyada, nasıl kan dökeceklerini bilmişler.
Allah, cinleri insanlardan daha önce yaratmış,
bu durumda, yeryüzünde, cinler, insanlardan önce
kan dökmüş olmalılar ki, melekler bundan tecrübe
edinerek, insanların da kan dökeceklerini söylüyorlar.
15/Hicr 26 “Ant olsun biz insanı, pişmiş kuru
bir çamurdan, tabiatı değiştirilmiş, şekillenmiş kara
balçıktan yarattık.” 15/Hice 27 “Cinleri de daha önceden
zehirli ateşten yaratmıştık.” Yine 15/Hicr 29
“Ona/insana şekil verdiğim ve ona/insana ruhumdan
üflediğim zaman, siz hemen onun/insanın için
secdeye kapanın.” 38/Sad 72 “ İnsanı tamamlayıp,
içine de ruhumdan üfürdüğüm zaman, derhal ona
secdeye kapanın.” Burada insanlar tarafında tartışılan
ve sorulan sorulardan biri de ruh tur.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla