Ruh: 1can anlamında, 2 Vahiy meleğinin ismi, 3
Vahiy, bilgi, ilim, akıl manalarındadır. 17/İsra 85
“Sana ruh hakkında soru sorarlar, de ki: Ruh, Rabbimin
emirlerindendir, size ancak az bir bilgi verilmiştir.”
Allah, tarafından verilen, ruh’la/bilgi ile,
beşer olan varlıktan, insan olma şerefine sahip olup,
akıl ve irade yeteneğini kazanmıştır. 16/Nahl 2 “Allah,
kendi emriyle melekleri, kullarından dilediği
kimselere vahiy ile, Benden başka tanrı olmadığına
dair kullarımı uyarın ve benden korkun diye gönderir.”
İşte, Allah’ın, Ademe/insana, bütün isimleri
öğretmesi budur, bunu 2/Bakara 31. Ayette “Allah,
Adem’e bütün isimleri öğretti…” yani ruh, varlıkların
anlamını temsil eder, Allah’ın insana öğrettiği
bilginin bir parçasıdır. İnsanın yeryüzünde, amacına
uygun aklını kullanıp, ilim, bilgi üretmesidir.
Şeytan, Ademi/insanı kandırınca, insan olma özelliğinden
hatasını anlayıp, pişman oldu ve Allah’tan
af/tövbe istedi, Allah’ta, Ademin insanın tövbesini
kabul etti. Bakara 37. Ayet “Adem/insan, Rabbinden
bir takım ilhamlar aldı ve derhal tövbe etti.
Allah, tövbeleri kabul eden ve merhameti bol olandır.
Bakara 38 “..Eğer benden size bir hidayet gelir
de her kim hidayetime uyarsa herhangi bir korku
yok ve onlar üzüntü çekmezler.” Hidayet: Allah’ın,
gönderdiği Kuran’dır, kim, Kuran’a uyarsa kurtuluş
ondadır. 2/Bakara 39 “İnkar edip, ayetlerimi yalanlayanlara
gelince, onlar cehennemliktir, onlar cehennemde
ebedi kalırlar.” Ayetleri, inkar edenler
kimler, bunlar Bakara 42 “Bilerek hakkı batıl ile
karıştırmayın, hakkı/Kuranı gerçeği gizlemeyin.”
Bakara 170 “Onlara/insanlara, Allah’ın indirdiği Kuran’a
uyun denildiği zaman, onlar/insanlar hayır,
biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz/duyduğumuz
yola uyarız derler. Ya ataları, bulduklar/duydukları
bir şeyi/dini anlamamış, doğruyu da bulamamış
iseler de mi uyacaksınız? ” 31/Lokman 21 “Onlara/
insanlara, Allah’ın indirdiğine Kuran’a uyun dendiğin
de hayır, biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz
yola/dine uyarız derler. Ya şeytan, onları
alevli ateşin azabına çağırıyor ise de mi uyacaksınız?
” 443/Zuhruf 24 “Ben size, babalarınızı üzerinde
bulduğunuz dinden daha doğrusunu getirmişsem
yine mi, bana uymazsınız, deyince dediler ki, doğrusu
biz size gönderilen şeye/dine uymuyor inkar ediyoruz.”
10/Yunus 78 “Onlar dediler ki, babalarımızı
üzerinde bulduğumuz dinden bizi döndüresin ve
yeryüzünde ululuk sizin ikinizin olsun diye mi bize
geldiniz? Halbuki, biz size inanacak değiliz.” Bu
ayette Yahudiler, peygamberleri Musa ve Harun’a
itiraz ediyorlar. Bu ve benzeri ayetlerde, Yahudilerden
misal verilerek, bütün insanlık uyarılıyor,
onlar böle bir hataya düştüler sizlerde bu hataya
düşmeyin diye uyarılıyoruz. Bakara 41 “Elinizde
olanı tasdik edici olarak indirdiğime Kuran’a uyup
iman edin, sakın Kuran’ı inkar edenlerin içinde
olmayın ve ayetlerimi az bir çıkar karşılığında satmayın/
yok etmeyin, hükümsüz bırakmayın. Yalnız
benden ve azabımda korkun.” Allah’ın, ayetleri
bunlar, ama bunların yerine ayak direniyor ve siz
ne diyorsunuz bu kadar alim ulema bilmiyor da
siz mi biliyorsunuz diye itiraz edenlere, biz değil,
Allah, cevabını ayetlerle veriyor, uyan ve uymayan
kendisi için uymuş yahut uymamış olur.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla