Allah’tan korkan, Allah’ın ayetlerine/Kuran’a
uyar, Kuran’a uymayan da dolayısıyla, Allah’tan
korkmamış olur, bunun başka bir izahını bulan
varsa buyursun söylesin. Bakara 44 “Sizler
kitap’ı okuduğunuz halde, insanlara iyiliği
emredip kendinizi unutuyor musunuz, Aklınızı
kullanmıyor musunuz? “ Burada, genelde bütün
insanlığa, ama özelde de dini anlatan görevlilere
uyarı yapılmıştır. Dini anlatan görevliler, sadece
Kuran’dan anlatacaklar, başka şeylerden değil. 42/
Şura 10 “Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde/
konuda hüküm vermek, sadece Allah’a mahsustur.
İşte, bu Allah, benim Rabbimdir, O’na dayandım
ve O’na yönelirim.” Yine 16/Nahl 64, 89,
14/İbrahim 52, 17/İsra 105 gibi ayetlere bakınız.
2/Bakara 48 “Öyle bir günden korkun ki, o günde
hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede
bulunamaz, hiç kimseden şefaat kabul olunmaz,
herhangi bir fidye alınmaz, onlara asla yardımda
yapılmaz.” Yüce Allah bu ayette, hiç kimsenin
başkası için herhangi bir ödemede bulunamayacağını,
Allah’tan başka, hiç bir kimseden şefaat
beklenilmeyeceğini, bekleyenlerin boşa bekleyeceklerini
ve şefaatin kabul edilmeyeceğini, veya
hiçbir fidyenin karşılığının fayda vermeyeceği,
Allah’ın yardımından başka hiçbir yardımın yapılmayacağını
bu ayette, Allah, açık ve net bir biçimde
açıklamıştır. Allah, bu ve benzeri ayetlerle
şefaatin, yardımın, fidyenin, torpilin, rüşvetin ahrette
olmayacağı bir gün olarak açıklıyor. Allah,
hem bunlar olmayacak diye ayet gönderecek,
haşa sonrada bunlar olacak denecek, bu başta
Allah ve peygambere iftira ve yalancılıkla suçlama
olmaz mı? bu insanlar ya ayetleri okumuyor
ve bilmiyor, yada kasıtlı yapılıyor. Ayetleri Arapça
okuyup anlamlarını okumayanlara tavsiyeyi
Allah, bu ve benzeri ayetlerle uyararak veriyor.
Ama kasıtlı yapanlar, tereyağından kıl çeker gibi,
fark ettirmeden güya din adına yapıyoruz diye,
insanların büyük bir kısmını şirkin içinde kıvrandırıyorlar.
Bakara suresinin başındaki (LARAYBE
FİH bu kitap’ın ayetleri birbiriyle çelişmez ve
çelişmeyendir) ayetini niçin okumazlar. Allah,
hem şefaat yok buyuracak, sonrada şunlar şefaat
edecek denecek, o zaman Allah bir sözüyle bir
şey söyleyecek, sonra onu yalanlayıcı başka bir
söz söyleyecek, bunu Allah’a yakıştıranlar yakıştırmışlar
da, Müslüman’ım diyenler nasıl inanıyorlar.
Kuran’da 25 tane şefaatle ilgili ayet var
hiçbirisinde şefaat edilecek denmiyor. Bu ayetler
2/Bkara 48, 123, 254, 255, 4/Nisa 85, 6/Enam 51, 70,
94, 7/Araf 53, 10/Yunus 3, 18, 19/Meryem 87, 20/
Taha 109, 21/Enbiya28, 26/Şuara 100, 30/Rum13,
32/Secde4, 34/Sebe 23, 36/Yasin 23, 39/Zümer43,
44, 40/Mümin 18, 43/Zuhruf 86, 53/Necm 26, 74/
Müddessir 48, Şimdi, Allah, bu kadar ayette
şefaat yok diyecek, birileri de, Allah’ı haşa yalanlarcasına
şefaat var diyecek. Bu Allah’ı, haşa
yalanlamak değil de nedir? 31/Lokman 33 “Ey
insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakının, ne
babanın evladı, ne evladın babası namına bir şey
ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın
verdiği söz gerçektir.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla