Bakara 48.inci ayetle ilgili diğer bazı ayetler
şu şekilde insanlığı uyarıyor. 2/Bakara 123 “Ve
bir günden sakının ki, o günde hiç kimse başkası
namına bir şey ödeyemez, kimseden fidye kabul
edilmez, hiç kimseye ŞEFAAT fayda vermez. Onlar
hiçbir yardım da göremezler.” Ayette çok ve açık
bir anlatımla şefaatin hiç kimseye fayda vermeyeceğini
Allah açıklıyor. 2/Bakara 254 “Ey iman edenler,
içinde artık ne bir alışverişin, ne de dostluk
ve kayırmanın bulunmayacağı, ne de bir şefaatin
olmayacağı kıyamet gününden önce size verdiğimiz
şeylerden/rızıklardan hayır yolunda/Allah rızası
için harcayın. Gerçekleri inkar edenler elbette zalimlerdir.”
2/Bakara 255 “…Allah’ın izni olmadan,
Allah’ın katında/yanında kim şefaat edebilir. Allah,
kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir…”
yine ayetler devam ediyor, 6/Enam 51 “Rablerinin
huzurunda toplanacaklarından korkanları Kuran
ile uyar, onlar için Rablerinin yanında ne bir veli/
dost ne de bir aracı vardır, belki sakınırsınız.” 6/
Enam 70 “…Allah’ın yanında, Allah’tan başka ne
bir veli/dost nede bir şefaatçi vardır…” 74/Müddessir
48, 6/Enam 94 “…Dünyada size verdiğimiz şeyleri
arkanızda bırakacaksınız, Allah’ın yanında şefaatçi
sandığınız o şefaatçilerinizi de yanınızda göremeyeceksiniz…”
7/Araf 53 “…Doğrusu Rabbimizin elçileri
gerçeği getirmişler, şimdi bizim şefaatçilerimiz
var mı ki, bize şefaat etsinler veya dünyaya geri
döndürülmemiz mümkün mü ki, yapmış olduğumuz
yanlış amellerden başkasını/doğrusunu yapalım…”
26/Şuara 100 “Şimdi artık bizim şefaatçimiz
yok.” 30/Rum 13 “Ortak koştuklarından kendilerine
hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar ortak
koştuklarını da inkar edeceklerdir.” Allah’ın bu
kadar uyarı ve ikazına rağmen, hala birileri kalkıp
şefaat var diye nara atacak, Allah ile ayaklaşacak
ve saf Müslümanları tuzaklarına düşürecekler. Saf
Müslümanlar da Allah’a ve kitabı Kuran’a teslim
olmayıp, bu sahte ilahlara/ortak koşuculara iradelerini
teslim edecekler ama, pişmanlığın ahrette
hiç mi hiç faydası olmayacak, ahrette en zararlı ve
zalim olarak Allah’ın huzurunda toplanacaklardır.
İnsanları kandırmak için, Allah şefaat izni verdi
diye ayetleri tahrif edip insanları şer tuzaklarına
düşürmektedirler. 29/Ankebut 41 “Allah’ın yanında,
başka evliya edinenlerin durumu, örümceğin
durumu gibidir. örümcek bir yuva yapar, halbuki
yuvaların en çürüğü şüphesiz örümcek yuvasıdır,
keşke bilselerdi.” Allah’tan başkalarını, şefaatçi edinenler,
çürük bir ipe, sarılmışlar Allah dışında, şefaat
tutamağına sarılanların ellerine hiçbir şey geçmeyecektir.
Bakara 47 den 93. Ayete kadar, Yahudilerin
çeşitli hilelerinden ve yaptıkları sapık inançtan
dolayı uyarı göndermiş ve özelde Yahudilere, genelde
de bütün insanlığa bunların yaptıkları yanlış,
sizlerde bunların yaptığı gibi hurafe ve batıl/yanlış
inanç sistemlerini benimseyip din edinmeyin diye
uyarmaktadır. Mesela, 2/Bakara 53 “Doğru yolu
bulasınız diye Musa’ya kitabı/Tevrat’ı hak ile batılı
ayıran hükümleri verdik.” Ayette Furkan’ı verdik
buyuruyor Allah, Furkan, gönderilen tüm vahyin/
kitapların genel adıdır. Bakara 185 “İnsanlara yol
gösterici, doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri
olarak Kuran’ın/Furkan’ın indirildiği aydır…” yine,
3/Ali İmran 3, 4 “Allah, sana kitap’ı hak ve önceki
kitapları tasdik edici olarak indirmiştir.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla