Daha öncede insanlara doğru yolu göstermek
üzere, Tevrat ile İncili ve Furkan’ı indirmiştir…” 10/
Yunus 57 “Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt,
gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet
ve rahmet gelmiştir.” Bütün, Furkan’lar/kitaplar, insanlığı
doğru ile eğriyi, hak ile batılı, ayırmak için,
Allah tarafından gönderilmiş ve bahane üretemesinler
diye delil olarak verilmiştir. Bakara 59 “Fakat
zalimler kendilerine söylenenleri başka sözlerle değiştirdiler,
bunun üzerine biz, yapmakta oldukları
kötülükler sebebiyle zalimlerin üzerine gökten acı
bir azap indirdik.” 6/Enam 115 “Rabbinin sözü,
doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır.
Allah’ın, sözlerini değiştirecek kimse yoktur, Allah
işiten ve bilendir.” 10/Yunus 15 Onlara/insanlara
ayetlerimiz açık, açık okunduğu zaman bize kavuşmayı
beklemeyenler, ya bundan başka bir Kuran
getir veya bunu değiştir dediler. De ki: O’nu/Kuran’ı
kendiliğimden değiştirmem benim için olacak
şey değildir. Ben, bana vahiy olunandan başkasına
uymam. Çünkü Rabbime isyan edersem elbette büyük
günün azabından korkarım.” Uyarılar devam
ediyor, Bakara 60 “…Onlara/İnsanlara, Allah’ın rızkından
yiyin, için, sakın yeryüzünde bozgunculuk
etmeyin dedik.” Bakara 75 “…İnsanlardan bir
zümre, Allah’ın kelamını işitirler de iyice anladıktan
sonra, bile, bile onu tahrif ederlerdi.” Bakara 78 “İçlerinde
bir takım ümmiler vardır ki, kitabı bilmezler.
Bütün bildikleri kulaktan dolma şeylerdir. Onlar
sadece zan ve tahminde bulunuyorlar.” Bakara 79
“Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel
karşılığında satmak için, bu Allah katındandır diyenlere
yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü
vay haline onların. Kazandıklarından ötürü vay
haline onların.” Bakara 85 “…Yoksa siz kitap’ın bir
kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz.”
2/Bakara 102 “Şeytanların, Süleyman’ın hükümranlığı
aleyhine uydurup söyledikleri şeylere uydular.
Halbuki Süleyman küfretmemişti asıl şeytanlar sihri
Babilli iki güç sahibine, Harut ve Marut isimli kişiden
öğrendiklerini iddia ettiler. Halbuki, o ikisi
baksanıza biz Babil esaretiyle sınanmaktayız, sakın
küfre sapmayın demedikçe, hiç kimseye bir şey
öğretmezlerdi. Buna rağmen, öğrenmek isteyenler
bu iki güç sahibinden, kişiyle hanımının arasını bozacak
şeyleri öğreniyorlardı. Gerçi Allah’ın izni olmadıkça
bu öğrendikleriyle hiç kimseye zararlı olamazlardı.
Onlar ise, kendilerine, fayda değil zarar
verecek şeyleri öğrenirlerdi. Şüphesiz onlar, bunu
satın alan kimselerin ahrette nasibi olmadığını biliyorlardı.
Keşke kendilerini ne kötü bir şey karşılığı
satmış olduklarını bilebilselerdi.” Ayetten, Hz.
Süleyman’a iktidarını devirmek için gizli teşkilatlar
kurup komplo hazırladıkları ve Süleyman’ı büyücü
ilan ediyorlar. Harut ve Marut’un iki melik/Kral/
yönetici önde gelen kişiler olduğu ayet iyice okunup
anlaşılmaya çalışılınca anlaşılıyor. Hatta, şöyle
de bir nakil yapılmaktadır, o dönemin yaşamış
halkından Keldaniler, gök cisimlerine inanıyorlar,
inançlarına göre ölen Salih/iyi kişilerin göğe yükselip
ışık saçtıklarına inanıyorlar onlara göre bu iki
gök cismi (Harut ve Marut ) bir zamanlar yaşamış
Salih ve iyi kişilermiş, sihri bu iki kişi icat etmişler
diye inanmışlardır.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla