Peygamber yanılmıştır ve vahiy ile uyarılıp
doğrultulmuştur. 9/Tövbe 43 Allah, seni affetti,
fakat doğru söyleyenler sana iyice belli
olup, sen yalancıları bilinceye kadar onlara niçin
izin verdin.” 6/Enfal 67 esirlerle ilgili uyarı
ayeti, 24/Nur 12 iftira olayıyla ilgili, yine 80/
Abese 1,2,3,4 ama ile ilgili uyarı ayetleri. Birileri
kalkıp, peygambere iftira edecek bu olur mu?
Bakara 119 da “Doğrusu biz seni Hak/Kuran ile
müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sen, cehennemliklerden
sorumlu değilsin.” Bakara 272
“Ey Muhammed, onları/insanları doğru yola iletmek
sana ait değildir…” 9/Tövbe 80 “Ey Muhammed,
onlar için ister af dile, ister dileme,
onlar için yetmiş defa af dilesen de Allah, onları
asla affetmeyecektir. Bu onların Allah ve Resulünü
inkar etmelerinden ötürüdür. Allah, fasıklar
topluluğunu hidayete erdirmez.” 63/Münafıkun 6
“Onlara/insanlara mağfiret dilesen de, dilemesen
de birdir, Allah onları kesinlikle bağışlamayacaktır.
Çünkü, Allah, yoldan çıkmış topluluğu doğru
yola iletmez.” Bu ve benzeri uyarılar hakkı inkar
etmelerinden dolayıdır, Bakara 61 “…Bu musibetler
onların başına, Allah’ın ayetlerini inkara
devam etmeleri, sadece isyanları ve taşkınlıkları
sebebiyledir. Bakara 88 “Kalplerimiz perdelidir
dediler, hayır, küfür ve isyanları sebebiyle Allah,
onlara lanet etmiştir, o yüzden çok az inanırlar.”
7/Araf 162 “Fakat onlardan zalim olanlar, sözü,
kendilerine söylenenden başkasıyla değiştirdiler.
Biz de zulmetmelerinden dolayı üzerlerine gökten
bir azap gönderdik.” 14/İbrahim 18 “Rablerini
inkar edenlerin durumu şudur, onların amelleri
fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu
küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde
edemezler, işte, iyiden iyiye sapıtma budur.” 18/
Kehf 103 “De ki: Size yaptıkları işler bakımından
en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? ” 18/Kehf
104 “Bunlar, iyi işler yaptıklarını sandıkları halde,
dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir.”
Bunların kimler olduğunu yine aynı surenin
devamında şöyle açıklıyor, 18/Kehf 105 “İşte onlar,
Rablerinin ayetlerini ve Allah’a kavuşmayı inkar
eden, bu yüzden amelleri boşa giden kimselerdir
ki, biz onlar için kıyamet gününde hiçbir ölçü tutmayacağız.”
29/Ankebut 17 “Siz Allah’ın yanında
bir takım putlara tapıyor, asılsız sözler uyduruyorsunuz,
bilesiniz ki, Allah’ın yanında taptıklarınız,
size rızık veremezler. . O halde rızkı Allah katında
arayın, Allah’a kulluk edin ve Allah’a şükredin,
ancak Allah’a döndürüleceksiniz.” 3/Ali İmran 78
“ Ehli kitaptan bir gurup, okuduklarını kitaptan
sanasınız diye kitap’ı okurken dillerini eğip
bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir,
söyledikleri Allah katından olmadığı halde, bu
Allah katındandır derler. Onlar bile, bile Allah’a
iftira ediyorlar.” Allah, bu ve benzeri ayetlerle
uyarılarını yapmış ve ikaz etmiştir. Allah’ın dinini
kendilerine din edinmeyenler, bütün işlerini boşa
çıkartırlar ve aldanırlar. Biri Allah’ın dini, diğeri
insanların uydurduğu din, aldananlar zora düşecektir.
İnsanlığın şirke ve bataklığı düşürüldüğü en
önemli konulardan birisi de tarikatlar konusudur.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla