Dinde  kaynak/delil  olmakla  buda  dindendir  demek  çok  ayrı  şeylerdir.  Din de  delil/kaynak  varsa  o da Kuran da dır.  Kuran  dışında,  hadis,  mezhepler,  tarikatlar,  alim,  ulema  dinin  kaynağı  değildir.  delil  45/ Casiye  6 “…Artık  Allah’tan  ve  Allah’ın  ayetlerinden  sonra  hangi  hadise/söze  inanacaklar? “  Alın, Kuran’dan size  kapı  gibi senet ve delil.

 

77/Murselat  50 “ Onlar/insanlar  artık  bundan  Kurandan  sonra  hangi  HADİSE söze  inanacaklar? ”   4/Nisa  87  “ …HADİS/ söz  bakımından  Allah’tan  daha  doğru  kim  vardır.”  7/Araf  185  “…O halde Kuran’dan sonra hangi Hadise/söze  inanacaklar? “   31/Lokman  6  “ İnsanlardan  öyleleri  var ki,  herhangi  bir  ilmi  delile/Kuran’a  dayanmadan   Allah  yolundan  saptırmak  ve  sonrada  onunla  alay  etmek için boş  HADİS/söz/laf  satın alır. Onlara  rezil edici bir azap vardır.”   22/ Hac  8,9  “ İnsanlardan  bazıları,  bir  bilgisi,  bir  rehberi ve  vahye  dayanan  aydınlatıcı  bir  kitap  olmadığı  halde,  sırf  Allah  yolundan  saptırmak  için  yanını  eğip  bükerek  kibir  ve  azamet  içinde  Allah  hakkında  tartışmaya  kalkar.  Onlar  için  dünyada  bir  rezillik  vardır  ve  kıyamet  gününde  ise  ona  yakıcı  azabı  tattıracağız.”    Alın  Kuran’dan  delil,  başka  delil  olmaz,  yani  başka  ayet  bu  ayetleri  nesih/yok  etmez  böyle  denirse  o  zaman  Kuran                        La raybe  fih  olmaz.  Kuran da ki  ayetler  birbirini  yalanlayıp  çelişmez,  zaten  böyle  denildiği  için  şirke  ve  günaha  girilmiş  olunuyor  ve  peygamber  şöyle  dedi,   şu  mezhebin  görüşü  şöyle,  şu  tarikattaki  görüş  bu,  falan  alim  ve  ulemanın  açıklaması  işte  gibi,  Kurana   alternatif  hadis/söz,  görüş  ve  kanaat  söyleniyor,  bunların  gerçekle  bir  ilişkisi  ve  Kuran’a  uygunluğu  yoktur.            54/Casiye  23  “ Heva  ve  hevesini  ( Allah’ın  hadisinden/sözünden  başkasını)  tanrı  edinen  ve  kişinin  bile, bile  kendi  tercihi  sonucu  sapıp,  Allah’ın da  bu  sonuca/tercihe  göre  saptırdığı,  kulağını  ve  kalbini  mühürlediği,  gözüne de  perde  çektiği  kimseyi  gördün mü?  Şimdi   onu  Allah’tan  başka  kim  doğru  yola  eriştirebilir?  Hala  ibret  almayacak mısınız? “   25/ Furkan  43  “ Kötü  duygu  ve  düşüncelerini  kendisine  tanrı   edinen  kimseleri  gördün mü?  Resulüm  sen,  ona  koruyucu  olabilir misin? “  Allah  Kuran’ında  daha  nasıl  açıklayacaktır.  İnsanlar  ve  özelde de  Müslümanlar  Kuran’ı  anlayarak  okumayınca  ayetlerden  haberleri  olmuyor  ve  başka  hadis/söz  ve  görüşlere  sarılıyorlar  onlarda  doğruya  ulaştıramıyor.  Şu  ayetlerden de  haberleri  yok  olmuyor mu?   5/Maide  3  “…Bu  gün  size  dininizi  ikmal  ettim,  üzerinize  nimetimi  tamamladım  ve  sizin  için  din  olarak  İslam’ı  beğendim…”   ve  yine   6/Enam  115   “ Rabbinin  sözü,  doğruluk  ve  adalet  bakımından  tamamlanmıştır,  Allah’ın  sözlerini  değiştirecek  kimse  yoktur.  Allah,  işiten  ve  bilendir.”   2/ Bakara  59  “ Fakat  zalimler,  kendilerine  söylenenleri  kendi  sözleriyle  değiştirdiler…”   48/ Fetih  15  “ Onlar,  Allah’ın  Kelamını  sözünü  değiştirmek  isterler…”  Allah  daha  nasıl  bir  uyarı  yapacaktır,  anlamak  istemeyenler  Kuran’ı  devre  dışı  bırakıp  hava  ve  heveslerine  uyacaklardır.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla