Allah,  izin  verirse  ve  nasip  olursa, Bakara  suresinden bazı  ayetlerin  insanlığı  ve  özelde de  Müslümanları  nasıl  uyardığını  sizlerle  paylaşmaya  çalışacağım.  Bakara  suresinin  konularına  göre  ayetleri  ortalama  şöyle  sıralayabiliriz. Kuran,  Allah,  tarafından  gönderildiği  ve  doğruluğunda  kuşku,  şüphe  ve  çelişki  olmayan  kitap  diye  tanıtılıyor.  Müminler  için  bir  hidayet  rehberi  olduğunu  belirtiyor.  Arkasından  kafirlerin,  sonra  münafıkların  sıfatları  anlatılıyor.  Sonralarında  ise  Yahudiler  ele  alınmış,  Musa (a .s.)  ile  olan  münasebetler,  İbrahim  ve  İsmail ( a.s. )  ile  olan  hadiseleri  anlatılıyor  ve  Kabe’nin  inşası  hatırlatılmış  ve  İslam’a  davet  emri  verilmiştir.  Ahkam  ayetleri,  insanlar  arasındaki  münasebetleri  düzenleyen  hükümler  getirilmiş,  iman  ve  ibadetlere  ait  esaslar  ortaya  konulmuş,  kısas,  vasiyet,  oruç,  haram  kazancın  yasaklanması,  vakit  ölçüleri,  savaş,  hac  ve  umre,  talak  yani  boşanma,  iddet ,  savaşta  ve  barışta  namaz,  erkeklerin  eşlerine  yapacakları  vasiyetler,  boşanmış  kadınların  nafakaları  ve  cihat  gibi  konuların  nasıl  yapılacakları  hükümler  getirilmiş,  Peygamberin  ve  müminlerin,  Allah’a,  Meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Ahret gününe imanı ve müminlerin  bazı  dualarına  yer  verilmiştir.  Yine Adem (a. S.)  ile  İblis  kıssası  anlatılarak,  Adem’in  günahını  itiraf  edip  adam  olmanın  sembol  ve  modelini,  İblisin  ise  günahını  savunup  şeyten  olmanın  sembol  ve  modelini  bizlere  anlatarak  kıssadan  hissemizi  almamızı  açıklar.  Adem’in  günah işleyip, günahına  tövbe  edip  affedildiğini,  Musa’nın  elinden bir  kaza cinayeti  çıkar  ve  sonucu  tövbe  edip  kendisine  yed-i Beyza  kazanmasına  sebep  olur.  Sure  İslam  ahlakının  sistemini  insanlığa  ve  toplumlara  yerleşmesini  ve  korunmasını  ısrarla  ister.  Kuran  kendisinin  LARAYBEFİH  olduğunu,  yani  kendisinde  ve  içinde  şüphe  ve  çelişki  olmayan  kitap  olarak  açıklamasına  rağmen,  İslam  tarihine  ve  bugünkü  Müslümanların  birbirleri  ile  çelişmeleri,  tutarsızlıkları,  çeşitli  mezheplerin,  tarikatların,  cemaatlerin,  grupların  birbirleri  ile  çelişmeleri  Kurandan  uzaklaşmalarının  birer  açık  delili  değil de  nedir?  Güya  herkes  kendisinin  Kurana,  uyduğunu  söylüyor,  ama  birbirleri  ile  çelişiyorlar.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla