Antalya’da gerçekleştirilen 8. Bitki Besleme ve Gübre Kongresine Kayseri Şeker, Bitki gelişimini teşvik eden bakterileri biyoformülasyonunun şeker pancarında verim ve kalite parametreleri üzerine etkileri konulu sunum ile katıldı.
Kongrede; En önemli doğal kaynaklar olan toprak, hava ve suyun dengesinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanılabilmesi, tarımsal üretimin en önemli girdilerinden olan gübreler ve gübreleme alanında doğru ürünler ve doğru uygulama tekniklerinin uygulanabilmesiyle mümkün olduğuna dikkat çekildi.
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü ve Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak kamu ve özel kuruluşlar desteğiyle ulusal bazda Antalya’da 12-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen 8. Bitki Besleme ve Gübre Kongresinde 53 sözlü, 42 poster sunumu yapıldı.
Kongrede, Şeker Pancarında Gübrelemenin verim ve kaliteye etkisi konulu sunum Volkan Mehmet Çınar tarafından poster sunum yapılırken. Sözlü sunumlar ise; Fertigasyon yönteminde şeker pancarının (beta vulgaris L.) azotlu gübre isteği Naci Demirci, Sim Derma ticari mikrobiyal gübre uygulamasının şekerpancarının verim ve kalitesine etkileri Mehmet Gökhan Yazgan tarafından yapıldı.
Kayseri şeker Ar-Ge birimi personellerimizden Biyolog Fatma Şimşek’in sözlü sunumu ise “Bitki gelişimini teşvik eden bakterileri biyoformülasyonunun şeker pancarında verim ve kalite parametreleri üzerine etkileri” isimli çalışma üzerine gerçekleşti. Fatma Şimşek’in sunumu gübre firma temsilcileri ve Akademisyenlerden yoğun ilgi gördü.
Kongre Onur Kurulu: Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Davut Karayel, TAGEM Genel Müdürü Özkan Kayacan, BÜGEM Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş ve Antalya İl Tarım Müdürü Mustafa Özen’den oluştu.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla