DİN VE İSLAM NEDİR(6)

Allah dinde eksik yok derken, niçin eksik varmış gibi davranıp bunlar da dinin tamamlayıcısı diyoruz. Yani hadis, mezhep, icma, tarikat, cemaat bunlar da dinde hüküm ve söz sahibi deniliyor. Yoksa Allah bunları haşa unuttu mu?
“…Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.” (2/Bakara 255)
“Senin rabbin unutkan değildir.” (19/Meryem 64)
Allah’ın açıklamadığı konular unutkanlığından dalgınlığından, uyumasından değil (bu vasıflar Allah’a yakıştırılamaz) o ne ise bize din olarak emredilmeyen konudur. Allah o konuda insanı özgür bırakmıştır. Allah’ın serbest bıraktığı şeyleri kendilerine din yapan ve insanları da zorlayanlar şunu unutmasınlar ki dine ilave yapmışlardır, sanki bu ayetler ve Kur’an insanlara yetmiyor ve az geliyor. Hâlbuki dine ne ilave yapılır, ne de eksiltme, çıkartma yapılır. Allahtan gelen ne ise ona inanılır ve uygulanır. Yani Kur’an’da yok, eksikmiş gibi Kur’an dışı pek çok kitap ve söylemlere itibar edilmemeli, değer verilmemelidir. Eğer dinimizi öğreneceksek açalım Kur’an’ı öğrenelim. Kur’an bize yeter. Anlattığımız konulardan rahatsız olan Mehmet Akif bu tabloyu şöyle şiirleştirmiştir:

“Hani vaiz diye geçinen maskara şeyler varya
Der ki bir tanesi peş tahtayı yumruklayarak:
Dinle, dünya neyin üzerinde duruyor hey avanak!
Yerin altında öküz var onun altında balık
Onun altında da bir zorlu deniz var kayalık,
Öteden kürt atılır doğrumu dersin be hoca?
Ne demek doğru mu dersin? Gidi cahil amca!
Sözlerim basma değil yazma kitaptan tekmil
Kim inanmazsa kızıl kâfir olur böylece bil.
Safahat
Merhum Akif şöyle tercüman olur hislerimize:
Nebiye atf ile binlerce herze uydurdun.
Yaktın da din-i mübini yeni bir din kurdun.
Merhum Akif, Kur’an’ı işaret ederek şöyle der.
Doğrudan doğruya Kur’an’dan alarak ilhamı
Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı.
Merhum Akif aynı düşündüğümüz gibi, Müslümanları ayağa kaldıracak gücün, ilk dönemde ki gibi Kur’an olduğunu haykırır. Kur’an dışındaki her şeyin din koyma açısından uygun olamayacağını ısrarla söyler.
Eğer İslamdan maksat Kur’ansa,
Ortada İslam diye bir şey olmadığını
Söylemek durumundayız.
Çünkü Kur’an bugün göklere çekilmiş ve yeryüzün-deki İslam’ın onunla ilgisi kalmamıştır, der.
Bu ve benzeri konuları merhum Akif’de mü’min Müslüman herkes Kur’an’a bakarak, anlayarak çözer. Yeter ki kitaplardaki İslam anlayışını değil de, Allah’ın Kur’an’daki İslam anlayışını kubullenelim. İşte ozaman önümüz aydınlanacak sis perdeleri kalkacak ışığa ve aydınlığa kavuşacağız. Bazılarından kalan israiliyet, hurafe ve Yahudi hikâyelerini Kur’an adına ve Peygamber adına sadece söylenmiş olduğu için kabullenmeyelim. Kur’an’a döndüğümüzde Allah izni ile gücümüzü artırıp, yolumuzu aydınlatacaktır. Buna imanımız tam olmalıdır.
Dinin kaynağı kabul edilen hadis, nasıl olur da dinin diğer kaynağı olan Allah’ın emri Kur’anla çelişir, çatışır ve zıt düşer. Bu Allah’ın emri dinin tek kaynağı Kur’an’a göre kabul edilemez bir durumdur. Bilime, ilime ve akla aykırı olamaz.
“De ki: Allah’ın kulları için çıkardığı süsü ve temiz rızıkları kim haram etti? De ki: Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnızca müminlerindir. Bilen bir toplum için biz ayetleri böyle detaylı açıklarız.” (7/Araf 32)
“Ey iman edenler! Allah’ın size helal kıldığı iyi ve temiz şeyleri siz kendinize haram kılmayın ve sınırı aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez.” (5/Maide 87)
Çelişen hadislere bakalım.
Yanlış: “Altın ve ipek ümmetimin kadınlarına helal erkeklerine haramdır.” (2/Müslim 16)
Allah Kur’an’da kadın erkek ayrımı yapmaz. Hem kadın için, hem erkek için altın ve ipek süs eşyasıdır. Ayetler ortada, hadis ayetle nasıl olur da çelişir, çatışır, zıt düşer? Bunların Kur’an’a uymadığını açıklamak, bu yanlışlara karşı müminleri uyarmak dine hizmet değilse, hurafe inanışları ile insanların kafasını bulandırmak mı hizmet oluyor?
Başka bir misal:
“Gerçekten hiç bir günahkâr başkasının günah yükünü yüklenemez.” (53/Necm 38)
“Bilinsin ki insanın kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (53/Necm 39)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.