Yaşantımızın, en önemli konularından biri de, din konusundaki soruları kime soracağımız konusudur. Önüne gelen konuşuyor ve şu mezhebe göre şöyle, falan tarikata göre böle, falan alim şu şekilde açıklıyor, bu konuda ulemanın görüşü şöyle, bu konuyu şu hadis şöyle açıklıyor gibi görüşler hakim durumda. Bunun dini yönü nedir, Allah nasıl davranmamız gerektiğini bize açıklıyor mu, bunları inşallah ayetlerle cevaplamaya çalışalım. Bakalım ayetler ne buyuruyor, 42/Şura 10, “Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir konuda hüküm vermek yalnız Allah’a aittir. İşte bu Allah, benim Rabbimdir, O’na dayandım ve O’na yönelirim.” 16/Nahl 64, “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da hidayet ve rahmet olsun diye indirdik.” 16/Nahl 89, “…Bu kitabı/Kuran’ı sana, her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” 7/Araf 2, “Bu kitap/Kuran kendisiyle insanları uyarman, insanlara öğüt vermen için sana indirilen bir zikir/Kuran’dır. Artık bu hususta kalbinde bir şüphe olmasın.” 7/Araf 3, “Rabbinizden size indirilene/Kuran’a uyun, O’nun yanında başka evliyaların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.” 6/Enam 19, “…De ki: Bu Kuran bana, kendisiyle/Kuran’la sizi ve ulaştığı herkesi uyarmam için vahyolundu. Yoksa siz, Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki: Ben buna şahitlik etmem, O ancak bir tek Allah’tır, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım de.” 16/Nahl 44, “…İnsanlara, kendilerine indirileni/Kuran’ı açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu kuranı indirdik.” Dinde fetva verenlere Allah yolunu gösteriyor ve bu ayetlere göre fetvayı yalnız Allah veriyor. Ayetlerde Allah, konuları Ben belirliyorum, ey peygamberim sende tebliğ et, duyur ve açıkla, açıklamayı da zaten Allah Kuran’da açıklıyor. 2/Bakara 213, “İnsanlar bir tek ümmet idi, sonra Allah, müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, aralarındaki kıskançlıktan dolayı dinde anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah iman edenlere üzerinde ihtilafa düştükleri gerçeği izniyle gösterdi. Allah dilediğini, dileyeni isteyeni doğru yola iletir.” Din konusunda bütün fetva yalnız Allaha aittir, peygamberler sadece kendilerine gelen kitaplardan açıklanan ayetleri duyurur.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla