“…Ayrıca bu kitabı da sana, her şeyi açıklamak için, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.” (16/Nahl 89)

“Hüküm koyma yetkisi ancak Allah’ındır. Allah hakkı anlatılır ve Allah doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (6/Enam 57)

 “…İnsanlar arasında, anlaşmazlığa düştükleri hususlarda hüküm vermeleri için, onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi. Ancak kendilerine kitap verilenler, apaçık deliller geldikten sonra, arala-rındaki kıskançlıktan dolayı dinde anlaşmazlığa düştüler…” (2/Bakara 213)

“De ki: Allah’dan başka bir hakem mi arayacağım? Halbuki size kitabı açık olarak indiren Allah’tır…” (6/Enam 114)

“…Hüküm yalnız Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” (12/Yusuf 40)

“Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm vermek, Allah’a mahsustur, aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona dayandım ve ona yönelirim.” (42/Şura 10)

“…Allah kendi hükümdarlığına kimseyi ortak etmez.” (18/Kehf 26)

“Rabbinin kitabından sana vahyedileni oku Kur’an’ın kelimelerini değiştirecek (Allah’ın ayetlerini değiştirecek) hiç kimse yoktur. Allah’dan başka sığınak-ta bulamazsın.” (18/Kehf 27)

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla