“Bu din Rabbinin dosdoğru yoludur. Biz öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.” (6/Enam 126)

 “Belki inkârdan dönerler diye ayetleri böyle ayrıntılı bir şekilde açıklıyoruz.” (7/Araf 174)

Sorun İslam’da, Kur’an’da değildir. İşte Kur’an ve ayetler elimizde. Sorun zihinlerde vurulmuş prangaları kırmamakta. Hani şöyle bir atasözümüz söylenir. Birisi kuyuya bir taş atmış da, kırk kişi onu çıkartamamış. Allah’a şükrediyoruz ki, Allah kendi dinini, Kur’an’da açık, net, detaylı bildirmiş ve bizlere de doğruyu eğriden ayıracak kabiliyet ve akıl vermiştir. Uçuruma giden birini görseniz ne yaparsınız uyarırsınız. Allah’da Kur’an’da açıkladığı dinle insanlığı uyarıyor, yeter ki anlamaya çalışalım.

Hayatlarını atalarının uyduğu sisteme, geleneğe, hurafeye, batıla göre yönlendirip uyanlara Allah şöyle sorarak uyarıyor.

 “Allah kendilerine kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, onu gizlemeyeceksiniz diyerek söz almıştı. İnsanlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu az bir dünyalığa değiştiler. Yaptıkları alış veriş ne kadar kötü.” (3/Ali İmran 187)

 “Din adamları ve âlimleri insanları günah olan sözleri söylemekten ve haram yemekten men etselerdi ya! İşledikleri fiiller ne kötüdür.” (5/Maide 63)

 “Onlar Kur’an’ı bölüp ayıranlardandır.” (15/Hicr 91)

 “Sana emrolunanı açıkca söyle, ortak koşanlardan yüz çevir.” (15/Hicr 94)

Yine dinin tek sahibi Allah soruyor.

 “Yoksa onların Allah’ın izin vermediği bir dini getiren ortakları mı var….” (42/Şura 21)

 “De ki; siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz?” (49/Hucurat 16)

 “Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz!” (68/Kalem 36)

 “Yoksa size ait bir kitap var da, bu batıl inanışları ondan mı okuyorsunuz?” (68/Kalem 37)

 “Onda beğendiğiniz her şey sizin için mutlaka vardır diye mi yazılıdır?” (68/Kalem 38)

 “Yoksa ne hükmederseniz mutlaka sizindir diye sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var?” (68/ Kalem39)

 “Sor onlara: Bu iddiayı onların hangisi savuna-cak?” (68/Kalem 40)

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla