Doç. Dr. Tekiner: “Eczacılar Günü yerine Eczacılık Günü tanımı kullanılmalı”

Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Tekiner, kendisinin de önerisiyle kutlanmaya başlanan Dünya Eczacılar Günü’nün, mesleğe katkı sunan araştırmacıları ve diğer meslek mensuplarını kapsam dışı bıraktığı için, ‘Dünya Eczacılık Günü’ adıyla kutlanmasının daha yerinde olacağını söyledi.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. HALİL TEKİNER, KENDİSİNİN DE ÖNERİSİYLE KUTLANMAYA BAŞLANAN DÜNYA ECZACILAR GÜNÜ’NÜN, MESLEĞE KATKI SUNAN ARAŞTIRMACILARI VE DİĞER MESLEK MENSUPLARINI KAPSAM DIŞI BIRAKTIĞI İÇİN, ‘DÜNYA ECZACILIK GÜNÜ’ ADIYLA KUTLANMASININ DAHA YERİNDE OLACAĞINI SÖYLEDİ. 

Doç. Dr. Halil Tekiner, yazdığı makalelerin etkisiyle, Uluslararası Eczacılık Federasyonu tarafından 2010 yılından bu yana kutlanmaya başlanan ‘Dünya Eczacılar Günü’nün adının ‘Dünya Eczacılık Günü’ olarak değiştirilmesinin daha uygun olacağını ifade etti. ‘Eczacı’ ifadesinin, eczacılık mesleğine katkı sunan araştırmacı ve diğer sağlık meslek mensupları ile eczacılık öğrencilerini kapsamı dışı bıraktığı için, ‘eczacılık’ ibaresinin kullanılmasının daha doğru olacağını kaydeden Doç. Dr. Halil Tekiner, “Eczacılık mesleği büyük ölçüde eczacılar tarafından yürütülüyor olmakla birlikte, laboratuvarda eczacı olmadığı halde bu alana çok değerli katkılarda bulunan veya ilaç firmalarında çalışarak yine mesleğe katkıda bulunan çok sayıda kişi var. Eczacılar Günü tanımı, bu çalışma arkadaşlarımızı dışarıda bırakması açısından çok kapsayıcı bir ifade değil. O nedenle Eczacılık Günü olmasını teklif etmiştim. 25 Eylül uluslararası alanda Dünya Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. Fakat ‘eczacı’ kelimesi sadece belli bir meslek grubunu, bir aidiyeti işaret ettiği için ileride ‘Eczacılık Günü’ olarak değiştirilmesi, daha kapsayıcı olması bakımından yerinde olacaktır” diye konuştu.

Ayrıca söz konusu günün adının, ‘Dünya Eczacılık Günü’ olarak değiştirilmesinin, kutlamaları başlatan Federasyonun adına da uygunluk sağlayacağına dikkat çeken Doç. Dr. Halil Tekiner, “Federasyonun adından geçen ‘eczacılık’ kelimesi yalnızca eczacıları değil, ‘eczacılık bilimcilerini’ de kapsayan bir kavram. O nedenle ‘Eczacılar Günü’, Federasyonun temsil ettiği tüm üyeleri kapsamıyor. O nedenle, umuyoruz ki, ilerleyen yıllarda bu gün, ‘Dünya Eczacılık Günü’ adıyla kutlanacaktır” ifadelerini kullandı. -kb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.