ERÜ GSF Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’ne AB Desteği

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi geleceğin çizgi film ve animasyon eğitiminin tasarlanması konusuna yönelik “Avrupa Birliği Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar Desteği” almaya hak kazandı.

Erasmus + Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar (KA203) kapsamında Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Çoruh’un koordinatörü olduğu, Öğr. Gör. Kürşat Savaş ve Okt. Onur Toprak’ın görev aldığı “Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education” başlıklı 2017-1-TR01-KA203-046117 numaralı Avrupa Birliği Projesi kabul edildi.
Proje Koordinatörü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Çoruh, “Proje ile çizgi film-animasyon sektöründe kullanılan teknolojiler ve bunun getirisi olan yaklaşımlar ile uyumlu bir eğitim müfredatı tasarlanması başta olmak üzere alana yönelik güncel eğitsel materyal ve araçlar üretilmesi ve sektör ile eğitim kurumları arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine katkı sağlayacak bilginin üretilmesi amaçlanmaktadır” dedi.
Uzun vadede ise çizgi film ve animasyon sektörüne önemli etkileri olacağına vurgu yapan Yrd. Doç. Dr. Çoruh, şunları kaydetti:
“İşgücü piyasası, akademideki ihtiyaç ve beklentilere yönelik bir çerçevenin belirlenmesi, yükseköğretim kurumları için akademik bir eğitim müfredatı oluşturulması, ayrıca deneyimsel ve yenilikçi ders materyallerinin geliştirilmesi projenin beklenen kısa vadeli etkileriyken, uzun vadede ise çizgi film ve animasyon sektörüne ve kariyerini bu yönde planlayan kişiler için dolaylı etkileri beklenmektedir. Proje, Erasmus + Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.” -kb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.