Allahümme  Rabbe  hazihiddavetitaamme  vessalatil  gaimeti  diye  devam  eden  ezan  duası,  bir  çok  Müslüman  tarafından  ezan  bitince  yapılmaktadır.  Bu  duanın  anlamı  şöyledir.  “Ey  bu  yüce  davetin  ve  hazır  olan  namazın  sahibi  Allah’ım,  Muhammed’e   vesile  ve  fazilet  ver, O’nu  kendisine  vaat ettiğin  yüksek  makama  ulaştır.”   Rivayete  göre  Peygamberimiz  şöyle  demiş.   “ Bu  duayı  kim  okursa  kıyamet  gününde  o  kimse  şefaatime  hak  kazanır.”   ( Buhari,  Riyazussalihin  2.  Cilt,  8  baskı  sayfa  372.)

Başka  bir  hadis  aynı  kitap  sayfa  372,      1044  numaralı  hadis.  Bir  kimse  müezzini  işittikten  sonra.  “  Bir  Allah’tan  başka  ilah  bulunmadığına  ve  Muhammed’in  Allah’ın  kulu  ve  Resulü  olduğuna  şahadet  ederim.  Rabbülalemin  olarak Allah’ı,  Peygamber  olarak  Muhammed’i,  Din  olarak  İslam’ı  ve  Müslümanlığı  kabul  ettim  ve  bunlara  razı  oldum,  derse  günahları  mağfiret  olunur.”  Buyurdu  deniyor.

Yine,  1045  numaralı  hadiste  ise:  “ Ezan  ile  kamet  arasında  yapılan  dua  reddolunmaz,  behemahal  kabul  olunur.”  Buyurmuştur.( Ebu Davud, Tirmizi.)  1042  nolu   hadis:    Ebu  Said  el  Hudri  rivayet  etmiş.  Peygamber  buyurdu:    “ Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini tekrar ediniz.” ( Buhar ve Müslim) Rivayetler  incelendiğinde  hadisler de   1) Dua  edilmesi  isteniyor,  yapılacak  duanın  kabul  olunacağı  açıklanıyor.  2) Salavat  okuyun  isteniyor,  aslında  salavat  okumak,  Peygamberin   yaptığını  yapıp  O’na  destek  vermektir,  yani  Kuran’da ki  tebliğ  ettiği  Allah’ın  dinine  uymaktır.  3) Benim  için  vesile  isteyin,  makamı  bana  Allah  nasip  etsin  isteniyor.  Allah,  Peygamberine,            17/ İsra  79.  “ …  Rabbinin,  seni  övgüye  değer  bir  makama  göndereceğini  umabilirsin.”  Ve  48/  Fetih  2. “ Böylece  Allah,  senin  geçmiş  ve  gelecek  günahını  bağışlar.  Sana  olan  nimetini   tamamlar  ve  seni  doğru  bir  yola  iletir.”  Bu  ayetler  Peygamberimize  makamın  verileceğini  açıklıyor.

Ritazüssalihin  Tercümesi  kitabında,  5  tane  hadis  olduğu  rivayet  ediliyor.  1041  no,  hadiste,  salatü  selam  okunması,  1042 de,  Müezzinin  okuduğunu  tekrar  edin  ezanı,  1043 de  Peygambere  vesile  ve  fazileti  nasip  edilip,  makamı  Mahmud’a  ulaşması  isteniyor,  1044 de  Allah’ı  teklemek,  Muhammed’in  Allah’ın  kulu ve Resulü  olduğuna  şahadet, din  olarak  İslam  olduğu,  1045 de  Ezanla  kamet  arasında  yapılacak  duanın  kabulü açıklanıyor.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla