Bir niyazım var sana yüce yaradan
Yiğit oğlumu hep yiğitlere eş eyle
Fitneyi fesat ı da kaldır aradan
Kem gözleri hasetleri de taş eyle.

İnayet et uzak kalsın namertten
Onu koru kurtar beladan dertten
Bir makam nasip et yüce devletten
Yiğit oğlumu yiğitlere baş eyle.

Acı keder verme gönlünü hoş eyle
Bulduğu her nimeti ona aş eyle
Onun gemisini yüzdür karadan
Kem gözle bakana yazı kış eyle.

Çok şükür bir oğul verdin sen bana
Dilerim ebedi hep şükretsin sana
Her zaman olmalı haklıdan yana
Sıddıklara, Salihlere eş eyle.

Acı yaş gelmesin onun gözünden
Hiç bir kulun incinmesin sözünden
Vatanı milleti sevsin özünden
Seni seven kullarına baş eyle.

Garibanı mazlumu koru ve gözet
Cömert kullarıyın birini yüz bin et
Şifalar sendedir sendendir medet
İnanmayan kullarını taş eyle.

Bütün şükürler sanadır dualar sana
Hiç kimse kem gözle bakmasın ona
Başka acı bir keder gösterme bana
Kem gözleri hasetleri taş eyle.

Yalvarıyorum sana Yüce Allah’ım
Senin elindedir benim felahım
Hayatta kimsede kalmasın ahım
Bize düşman olanları taş eyle.

Kahrolup gebersin haset insanlar
Onları kahreyle ki yanmasın canlar
Dilerim hiç onmasın haset insanlar
Cömert insanların gönlünü hoş eyle.

Helak olsun münafıklar sapıklar
Akıl sahibi olsunlar aklı kaçıklar
Yüz üstü sürünsün muskacı şıklar
Sana iman etmeyenleri taş eyle.

Doğru yolu bulsun yoldan sapanlar
Put gibi olsunlar puta tapanlar
Ama olsun kem göz ile bakanlar
Seni seven tüm kullarını hoş eyle.

Taş değmesin yiğitlerin başına
Zehir kat namert in pişmiş aşına
Yuva yap dağların garip kuşuna
Hasetlerin yuvasını da boş eyle.

Dirlik düzenlik ver Türk Milletine
Tüm bebekler doysun ana sütüne
Hain düşman olsun doğduğu güne
Türk e düşman olanları taş eyle.

Hasetin tarlasına yağmasın yağmur
Zalimin yurdu yuvası olmasın mamur
Mazlumun ayağına değmesin çamur
Yetimin garibin gönlünü hoş eyle.

Kem gözlüler göremesin dünyayı
Mazluma ok atanların kırılsın yayı
Sana şükretmeye yeter mi sayı
Müminin yurdunu hep mamur eyle.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla