Yani yaratıcı irade,  hidayetin  güzeli  ve  makbulü  konusunda iradesini  kullandığı tarafı  göstermiştir. Allah’ın  Kuran’da  bizden  istediği, Peygamberlerin  kişiliğinde  örnekleşen  hidayeti  izlememizdir. Yani Peygamber’ler ve  onların  tebliğleri  hidayettir.  17/İsra 15 “Kim  hidayet  yolunu  seçerse,  bunu  ancak  kendi  iyiliği  için  seçmiş  olur, kim de  doğruluktan  saparsa, kendi  zararına  sapmış  olur. Hiç bir  günahkar, başkasının  günah  yükünü  üstlenemez. Biz,  bir Peygamber göndermedikçe  kimseye azap edecek değiliz.” Ayrıca  Enbiya 73-Ali İmran 138-   Yunus 57 gibi .
Kuran’da ki, bir çok ayette Allah zalimlere hidayet nasip etmez diyor. 6/Enam 144 “Bilgisizce insanları saptırmak için Allah’a karşı yalan uydurandan kim daha zalimdir. Şüphesiz Allah o zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.”  28/Kasas 50 “Eğer sana cevap veremezlerse, bil ki  onlar, sırf heveslerine  uymaktadırlar. Allah’tan bir yol gösterici olmaksızın, kendi  hevesine  uyandan daha  sapık kim olabilir. Elbette Allah zalim kavmi doğru yola iletmez.”      Maide 51- Tövbe 19, 109- Ahkaf10 gibi.
Allah insanları, taşa, ağaca, heykel’e, insan’a, peygamber’e, veli’ye, evliya’ya,  yatırlara, puta, iyi kimselere, Salih insanlara kulluk etmekten tapmaktan, dua edip yardım beklemekten, onların yüzü suyu hürmetine hatırına iş yapmaktan kurtarmak için inanan insanları kendine sevgili kulu yaparak insanları kişilik sahibi yapmak istiyor, kendi dışında kimseye güvenip_  sığınılmayacağını Kuran’da  açıklamıştır.
Allah kimleri niçin saptırır.
2/ Bakara  26 “Allah bir çoğunu saptırırken bir çoğunu da doğru yöne yöneltir. Ancak  yol dan kendi  iradeleri  ile çıkmışlardan başkalarını  kesinlikle  saptırmaz.   13/ Rad 27 “Deki: Allah kendi dileyen isteyen kimsenin sapmasına müsaade eder. Kendine yönelen kimseyi de doğru yola yönlendirir.”
Allah  Kuran’da  insana hep şunu hatırlatıyor. İnsanın kendi düşüncesinde ve yapacağı işlerde hep özgür iradesini kullanmasını istiyor. Allah bütün insanlığı ebedi kurtuluşa çağırıyor, ancak insanlar içerisinden bu çağrıya uyanları kurtuluşa yöneltiyor. Bu çağrıya uymayanları da dalalete yöneltiyor.
61/ Saf  5  “Ve  insanlar ne zaman  kendi  hür  iradeleriyle doğru  yoldan  saparlarsa, Allah’ta onların  kalplerinin  sapmasına izin verir. Allah doğru yoldan kendi hür iradesiyle sapmış bir topluluğu sapanları hür iradelerinin aksine zıddına asla iş yapmaz.”

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla