İslam, kirli suyu kovayla çekmeye gidilecek durgun bir gölet değildir.
Hz. Peygamber’imiz Allah tarafından kuralları konulmuş Kur’an hükümlerini açıklayan ve uygulayandır. Hz. Peygamber’imiz insanları kendine değil Allah’ımızın emrine uymaya çağırandır.
Gaşiye 21, 22 “İnsanlara öğüt ver, zira sen ancak bir öğütçüsün. Yoksa sen onlara musallat olmuş bir zorlayıcı değilsin.”
Hz. Peygamber’i anmak ve anlamak gerekir. Onun sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetleri, örnek kişiliği, çeşitli toplum kesimlerine ve toplumsal sorunlara karşı tutumu, davetçiliği, doğruluğu, güvenilirliği, adaletli davranışı, yeniliklere karşı tutumu, ailesine karşı davranışı, iradede uyguladığı bazı temel prensipler, çalışmaya verdiği önem, eğitim ve öğretime verdiği önem, çocuklar, gençler, yaşlılar, kadınlar, yetimler, şehit aileleri, fakirler ve özürlüler gibi toplum içinde her zaman var olan ve olabilecek kesimlere karşı özel ilgisi, barış ve savaşta barışçı oluşu, şiddet, zararlı alışkanlıkla, ahlaki sorunlar, doğal afetler ve toplumsal sorunları çözmeye yönelik çalışmaları ve gayretleri örnek alınmalıdır.
Bunlardan bazılarını kısaca açıklayalım.
Davetçiliği:
Hz. Peygamber’imiz hiçbir kimseyi İslâm’ı kabule zorlamamıştır. Onun görevi İslâm’ı tebliğdir, duyurmadır. Onun görevi zorla dini kabul ettirmek değildir. Hayatında bunu yapmamıştır.
Temizliği:
Temizliği imanın yarısı kabul ederdi. Kendisi temiz olduğu gibi etrafındakilerin de böyle yapmalarını isterdi. Giyiminde pejmürdelikten hoşlanmazdı.
Doğruluğu:
Hud 112 Şura 15 “Seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol” ayetine uymuş hatta bir çocuğa gel sana şunu vereceğim diyerek çağırıp da, sonra bir şey verilmemesini bile aldatma ve yalan saymıştır. İbni Hanbe II 452
Güvenirliliği:
Hz. Peygamber gençliğinden itibaren “güvenilen insan” (el emin) olarak bilinir ve tanınırdı. Kendisini öldürmek isteyen Mekkeliler kıymetli eşyalarını ona teslim ederlerdi. Eşyaları tek tek teslim eder, asla ihanet etmezdi. Medine’ye hicret edeceği gece müşrikler öldürmek için evini kuşatmışlar, evden çıkmadan emanetleri bir bir yazdırıp kiminse Hz. Ali’ye
teslim etmiş ve sahiplerine verilmesini istemiştir.
Adaleti:
Suçun bireyselliği ve sadece suç işleyenin veya işleyenlerin cezalandırılması, kanunlar önünde herkesin eşitliği, davalıya kendisini savunma hakkı tanınmasını esas aldığı şartlardandır. Mekke’yi fethinde esirlere iyi muamele yaptırmış ve sonra da serbest bırakmış, kimseyi İslâm’ı kabule zorlamamıştır.
Yeniliklere Açık Oluşu:
Hz. Peygamber’imizin gayesi toplumun değerlerini ne olursa olsun alt üst etmek değil, her alanda bozuk olan düzeni düzeltmektir. Temim ed Dari isimli birisi kandil getirir mescidi aydınlatır. Bunu kimin yaptığını sorar ve Temime, “sen İslam’ın mescidini süsledin, ışıttın Allah’ta seni dünya ve ahirette nurlandırsın” demiştir.
Aile’ye Karşı Sorumluluğu:
Hz. Peygamber’imiz evliliği kolaylaştırmış, kadını dövmeyi yasaklamıştır. Ailede kadın, kocası karşısında bağımsız kişiliğe sahiptir demiştir. Ekonomik bakımdan da bağımsızdır. Kadınları erkeklerin mülkiyetinde olan bir mal veya köle değil, aynı hakka sahip bireyler olarak kabul etmiştir. Erkek ailenin reisidir, ancak kadın üzerinde zorba ve despot değildir. Kadına miras hakkı verilmiş, boşama ve boşanma hakkı tanınmıştır.
İdare Şekli;
Hz. Peygamber’imiz Mekke’den Medine’ye hicretinden sonra ilk işi devlet yapısını düzenlemek olmuş ve vatanı korumak için gerekli çalışmayı başlatmıştır. Peygamber’imiz valiler, hâkim’ler, öğretmen’ler, bölge, bölge gezen öğretim müfettişleri, askeri birliklere komutanlar, vergi memurları, elçiler, hac emiri, imam tayin ediyor, antlaşmalar yapıyordu. İstişareye çok önem verir, yapmak istediğini danışırdı. Misal: düşmana karşı mancınık taş atan alet kullandırmış, hendek kazdırılmıştır.
Ekonomik Düzenlemeler:
İslam ticareti helal kılarken, aldatmayı, aldan-mayı, haksızlığı, sömürüye yol açan alışveriş türünü yasaklamıştır.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla