Ve işte Allah’ımız dilediğimize hidayeti, dilediğimize sapıklığı veririz diye bunu açıklıyor.
İyi ve kötüyü ben yaratıyorum, siz ise seçiyorsunuz. Yaratan benim diyor Allah’ımız. Size sunuyoruz, siz de iradenizle karar veriyorsunuz.
Allah’ımız iyi olanı seçmesi için insana yol gösterici olarak Kur’an’ı, Peygamberi ve akıl nimetlerini vererek hür iradesiyle insanın vereceği karara, iyi yönde olması için, yardımcı oluyor ve Allah’ımız kullarını doğru yola öğütlüyor.
Ali İmran. 182. “Bu dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir.”
Enbiya. 35. “Her canlı ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz.”
Fussilet. 46. “Kim iyi bir iş yaparsa, bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa, aleyhinedir. Rabbin kullarına zulmedici değildir.”
Necm. 31. “Göklerde ve yerlerde bulunanlar hep Allah’ındır. Bunları yaratmıştır. Bu Allah’ın, kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması güzel davranan-ları da daha güzeliyle mükâfatlandırması içindir.”
İnsan. 3. “Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun ister nankör.”
Bakara. 38. “De ki hepiniz cennetten inin. Eğer benden size bir HİDAYET gelir de her kim HİDAYET’ime tabi olursa onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü çekmezler.”
Bakara. 16. “İşte onlar, HİDAYET’e karşılık delaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girememişlerdir.”
Enam. 157. “Bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha çok doğru yolda olurduk, demeyesiniz diye Kur’an’ı indirdik, işte size de Rabbinizden açık bir delil HİDAYET ve RAHMET geldi. Kim Allah’ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı azabın en kötüsüyle cezalandıracağız.”
Yunus. 57. “Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt gönüllerdekine bir şifa, müminler için de bir Hidayet ve Rahmet gelmiştir.”
Nahl. 64. “Biz bu kitabı sana sırf hakkında ihtilafa düştükleri şeyi insanlara açıklayasın ve iman eden bir topluma da HİDAYET ve RAHMET olsun diye indirdik.”
İSRA. 15. “Kim hidayet yolunu seçerse, bunu kendisi için seçmiş olur; kim de doğruluktan saparsa, kendi zararına sapmış olur…”
Casiye. 20. “Bu Kur’an insanlar için basiret nurları kesin olarak, inanan bir toplum için HİDAYET ve RAHMET’tir.”
Nur 5. –Enam 54. “… Sizden kim, bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra ardından tevbe eder de kendini ISLAH ederse, bilinsin ki Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”
Araf. 35. “Ey Âdemoğulları size kendi içinizden ayetlerimi anlatacak Peygamber’ler gelir de kim onlara karşı gelmekten sakınır ve kendisini ISLAH ederse onlara korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir.”
Bu ayetlere bakıp iyice anladığımız zaman, çok konuda olduğu gibi, bu konuda da vahyin Kur’an’ın yerini kültür dini almış olmasından dolayı üzülmemek mümkün değil. Çünkü Kur’an devre dışı kalınca, Kur’an’la amel edilmeyince, kısaca Kur’an’a uyulma-yınca, Allah’ımızın emrinin yerine, beşeri dinler yani kültür dini hâkim olunca, tüm sıkıntı ve problemin sebebi budur.
İnsanlar şunun farkına varamaz hâle konuldu: Kafaları hurafe ve batıl, inançlar ile dolduruldu. Bunun sonucu şu oldu: Görünüşte Allah’a inandığımızı söylüyoruz, bu doğru, direk Allah’ımızı inkâr etmiyoruz, kimse farkına varmadan avlanıyor. Kur’an’a uyulmuyor, ayetlerden habersiz ne emrediyor, neden yasaklıyor, bilmediğimiz, çözemediğimiz için, yerini beşeri görüş ve kültür dini alıyor. Yani hurafe ve batıl inanç sistemine inanılıyor. Sonuçta Allah’ımızın emrine uymamış ve sapıtmış oluyoruz.
Hür İrade
Allah insanlara bazı görev ve sorumluluklar yüklemiş ve karşılığında mükâfat ve ceza koymuştur. İnsana iş yapma ve eylemde bulunma gücü ve kudreti verilmiştir. Bu insanın yaptığı işten dolayı sorumlu olup, ya mükâfat veya ceza almasının sonucudur.
İnsan özgür iradesiyle yapacağı işi seçer, Allah’ta kulun özgür iradesiyle seçtiği ameli, işi kulun istediği yaptığı doğrultuda yaratır. Yani insan eylemleri, amelleri yapar, Allah’ta insanın hür kararı ve fiili sonunda istediğini yaratır.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla