Kitaptaki konular birbirini açıklayan ve konuları tamamlayan ayet ve sözlerle tekrar edilmek durumundadır. Kitap okunurken bunu göz önünde bulundurarak okunursa daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim.

Dinin kaynağı nedir? Yani Allah’dan gelen dinle insanlardan kaynaklanan dini ayırmamız lazım. Dinde yetki, otorite, hâkimiyet, hüküm koyma kimin olmalı? Din yalnız Allah’ın mı, yoksa sünnet, kıyas ve icmâ’nın da din koyma yetkisi, hükmü, otoritesi var mı? Bu sorunun cevabını bulmak zorundayız.

Din yalnız Allah’a aittir.

“Dikkat et, halis din yalnız Allah’ındır.” 38/Zümer, 3 “Deki: Bana, dini Allah’a halis kılarak, O’na kulluk etmem emrolundu.” (38/Zümer,11.) “Dini yalnız Allah’a has kılarak O’na yalvarın.” (7/Araf, 29)

Bu ve benzeri ayetler dinin kaynağının yalnız Allah olduğunu açıklıyor. O zaman sonuç şudur. Din yalnız Allah’ındır. Başka din koyucu ve belirleyici yoktur. Dinde, tek otorite sahibi Allah’tır.

Dinde hüküm koyma yetkisi, dini belirleme ve açıklama da yalnız Allah’a aittir.

“Ayrılığa düştüğünüz herhangi bir şeyde hüküm koymak, Allah’a aittir. İşte bu Allah benim Rabbimdir. O’na dayandım ve O’na yönelirim.” (42/Şura,10.)

“Hüküm yalnız Allah’a aittir. O size kendisinden başkasına kulluk etmemenizi emretmiştir. İşte dosdoğru olan din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.” 12/Yusuf, 40. Yine (2/Bakara, 213,) (6/Enam, 57, 114,115) (18/Kehf, 26,27)

Bu ayetler ışığında kendimizi düzeltmemiz lazım. Ayetler dinin sadece Allah’a ait olduğunu açıklıyor ve uyarıyor. “Allah buyurdu ki: İki tanrı edinmeyin, O ancak bir tanrıdır. O halde yalnız benden korkun.” (16/Nahl, 51.

“Göklerde ve yerde ne varsa, O’nundur, din de yalnız Allah’ındır. O halde Allah’dan başkasından mı korkuyorsunuz?” 16/Nahl, 52.

Bu ayetlerde Allah iki tanrı edinmeyin dinde tek yetkili benim, dinde yalnız benimdir diyor. İnsana Allah’ın açıkladığı ayetlere uymak düşer. Çünkü Allah şöyle uyarmaktadır.

“Onlara (insanlara) Allah’ın indirdiğine uyun dendiğinde: Hayır biz babalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız, derler. Ya şeytan, onları alevli ateşin azabına çağırıyor ise de mi?” 31/Lokman, 21.

Bu ayetlerde Allah insanların Kur’ana uymasını istiyor. Atalarından duyduklarına, örfümüz, geleneğimiz bu, âlimler, hocalar böyle söylüyor denmesini, bir mazeret olarak kabul edilmeyeceğini açıklıyor. Eğer atalarımızdan, babalarımızdan böyle gördük diyerek bu görüşe sığınırsanız, onlar doğru yolu bulamamışlar ve şeytan sizleri de ateşe çağırıyor ise de mi diye uyarıyor. Din Kur’an olduğuna göre dinimizi sadece Kur’an dan öğrenmeliyiz. Kur’an’da yer almayan bir konunun, dinde yeri olmadığını unutmamalıyız. Çoğunluğun kabul ettiği dini değil de, Allah’ın belirlediği dini kabullenip yaşamalıyız.

Kur’an’a bakıldığı zaman, Hz. Peygamber’de Kur’an kaynaklı Müslüman’dır. Yani İslam’ı Allah’ın emri Kur’an’dan öğrenmiştir.

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla