Kuran’ı Kerim’in özel adı Kuran’dır.
Kuran kelimesi okumak anlamında
ki kıraat, toplamak anlamında
ki, karn kökünden üretilmiştir. Buna
göre ikra oku anlamındaki kelimeyle
aynı kök ten karn toplamak anlamlarıyla,
okumaya ve ilme en büyük değeri
vermiştir. Kuran, derin, derin düşünülmek
üzere indirilmiştir. Bir müjde
ve uyarmadır. 2/ Bakara 2.” İçinde
hiçbir kuşku ve çelişme yoktur. ”
Kuran insanlara bir rahmet ve imana
ulaştırma yönünde şifadır. Yazılı şey,
Allah tarafından yazdırılan şey kitaptır.
Kuran, Allah tarafından yarattığı
kullarına, o kullarının anlayış seviyesinde
gönderilmiş bir kitaptır. Allah,
gönderdiği, Kuran’ı, kullarının anlama
seviyesinin üzerinde bir kitap olarak
göndermemiştir. Allah bu emriyle
isteyen, herkesin anlayacağını açıkça
belirtmiştir. Kuran bir hurafe çözücüdür.
Kendisine karıştırılmış hurafeleri
de çözen ve temizle yen Kitap’tır.
Kuran, kafalarda ki, Kuran dışı, her
türlü bulaşmış, hurafe kirliliğini çözüp
atılmasını sağlar. Kuran, bazılarının
zannettiği gibi ana konuları açıklayıp,
yan konuları başka kitaplara, ilmihallere
ya da hadis kitapları ve tefsirlere
havale etmiyor. Kuran kendisinin
detaylaştırılmış olduğunu açıklıyor. 6/
Enam 114. “ Allah size kitabı detaylandırılmış
bir halde indirmişken,
Allah’ın dışında bir hükmedici mi
arayayım.”
11/ Hud 1. “ Bu bir kitaptır ki, Hakim
ve her şeyden haberdar olan,
ayetlerini hüküm ifade edici kılmış
ve sonra detaylandırıp (fussilet )
açıklamıştır.” Yine 17/ İsra 41-,89 ve 6/
Enam 65 -, 7/ Araf 52 gibi. Allah
ayetlerde Kuran’ın detaylı, türlü,
şekillerde gerekli olan tüm açıklamaları
yaptığını belirtiyor. Kuran başka
kitaplara gönderme yapar, detayları,
başka kitaplardan öğreniriz demek,
bu ayetleri yok saymak demektir.
16/ Nahl 89. “ Bu kitabı da sana, her
şey için bir açıklama, bir hidayet ve
rahmet kaynağı ve Müslümanlar için
bir müjde olarak indirdik.” 11/ Hud
120. “ Bu Kuran da sana gerçeğin
bilgisi, müminlere de bir zikir öğüt
ve bir uyarı gelmiştir.” 29/ Ankebut 51.
“Kendilerine okunmakta olan Kitabı
sana indirmemiz onlara yetmemiş
mi? Elbette iman eden bir kavim için
onda rahmet ve ibret vardır.” 43/
Zuhruf 5. Siz, haddi aşan kimseler
oldunuz diye, sizi Kuran’la uyarmaktan
vazmı geçelim?” 43/ Zuhruf 44.
“Doğrusu Kuran, sana ve kavmine bir
öğüttür. İleride Kurandan sorumlu
tutulacaksınız.”
2/ Bakara 119. “Doğrusu biz seni
Hak Kuran ile müjdeleyici ve uyarıcı
olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden
sorumlu değilsin.” 2/Bakara
170. “ Onlara Allah’ın indirdiğine
uyun, denir…” Yine 5/ Maide 104 gibi.
3/ Ali İmran 138. “Bu Kuran , bütün
insanlığa bir açıklamadır, takva sahipleri
için de bir hidayet ve öğüttür.”
6/ Enam 66. “ Kuran hak olduğu
halde kavmin O’nu yalanladı. De ki:
Ben size vekil değilim.” 6/ Enam 105.
“Böylece Biz, ayetleri geniş, geniş
açıklıyoruz ki, Sen dersini almışsın
desinler de, biz de anlayan toplum
için Kuran’ı iyice açıklayalım.”
Kuran’ı anlamak için okuyup
Allah’ın gönderdiği dini öğreneceklerine,
Kuran dışı pek çok kitap ve
söylemin etkisiyle, kafalarında bir din
anlayışı oluşturup, sonra da bu dini,
Kuran’da arıyorlar ve uydurdukları
o dini de Kuran da bulamayınca
da bak bu Kuran da yok diyorlar.
Allah da 6/ Enam 38. “Biz Kuran da
hiçbir eksik bırakmadık.” Buyuruyor.
39/ Zümer 27. “ Ant olsun ki Biz, öğüt
alsınlar diye, bu Kuran’da insanlara
her türlü misali verdik.”
KUR’AN ( KİTAP)
DEVAMI YARIN

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla