İnsanın tercihi doğru yola ulaşmada veya sapıtmada sebep oluyor. Her iki tercihte de sebep olan insan, sonuç ise insanın seçtiği tercihe göre Allah’tan oluyor, yani sonucu belirleyen insanın kendi tercihi oluyor.
Allah, takdirini kulun yaptığı işe, amele göre kullanıyor. Kul hayır işlerse Allah’ın takdiri hayır yönünde oluşuyor. Kul şer yani kötülük yaparsa Allah’ın takdiri de kötülük yönünde oluşuyor. Kul hür iradesiyle ister, yapar Allah’ta insanın yaptığını yaratır, onaylar ve yazdırıp kayıt altına aldırır. 2/ Bakara 6. “ Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tağutu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa tutunmuştur. Allah işitir ve bilir.” 10/ Yunus 108. “ De ki: Ey insanlar size Rabbinizden Hak ( Kuran ) gelmiştir. Artık kim doğru yola gelirse, ancak kendisi için gelecektir. Kim de saparsa, o da ancak kendi aleyhine sapacaktır. Ben sizin üzerinize vekil değilim, sadece tebliğ etmekle görevliyim.” 6/ Enam 104. “ Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler ( idrak kabiliyeti ) verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendisine, kim de kör olursa zararı kendinedir. Ben, üzerinize bekçi değilim. “ 34/ Sebe 50. “ De ki: Eğer Haktan saparsam, kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahiy ettiği Kuran sayesindedir. Şüphesiz Allah işitendir ve yakındır.” Sonuç olarak hür irade ile yapmak kuldan, onaylayıp yaratan ve kaydettiren de Allah’tır.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla