Dünyada en çok okunan kitap hangisidir diye sorulsa, şüphesiz Kuran denir. Yine dünyada en az anlaşılan ve hayata uygulanan kitap hangisi dense ona da verilecek tek cevap yine Kuran olacaktır. Yine dünyada en çok okunduğu halde en çok yanlış anlaşılan kitapta ne yazıktır ki, yine Kurandır. Halbuki Kuran, çelişkiden arınmış ve bunu da kendisi açıklıyor.
2/ Bakara 2. “ O kitap Kuran, Onda asla şüphe yoktur. Kuran, sakınanlar ve arınmak isteyenlere yol göstericidir.” 10/ Yunus 37. ”… Onda, Kuran da şüphe yoktur, O alemlerin Rabbindendir.” 18/ Kehf 1. “ Hamt olsun Allah’a ki, kendisinde hiçbir eğrilik ve tezat bulunmayan dosdoğru kitabı Kuranı indirdi.” Kuran, içinde hiçbir kuşku bulunmayan (laraybe fih ) kendisi kaynak ve açıkladıklarının da tezatsız olarak garantisini veren tek kaynak kitaptır. Yine Kuran kendisinin Mübin (açık ve açıklayıcı olduğunu ve anlaşılma garantisini de veren kitaptır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, Müslümanların en büyük problemi tefrikadır. İslam’ın sahibi Müslümanlar değil, Allah’tır. Müslümanlar İslam’ın talibi olurlar sahibi değiller. Din olarak İslam’ın planlayıcısı ve ruhsatı yalnız ve sadece Allah’ındır. Yüce Allah dinini vahiy olan Kuran’la tamamlamıştır. Tamamlanmışın üzerine yapılacak her ilave ve eksiltme kaçak ve ruhsatsız yapı hükmündedir. Allah’ın dinine yapılacak her ilave ve eksiltme, insanın hem bu dünyasını hem de asıl ahretini kaybettirecektir. Böyle bir şeye yeltenmek Allah’ın hakkını gasp anlamına gelir ve sapıklığın da daniskasıdır. 5 / Maide 3. “… Bu gün size dininizi ikmal ettim getirdim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı beğendim…” 6/ Enam 115. “ Rabbinin sözü, doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. Allah işitendir ve bilendir.” 11/ Hud 1. “ Eif lam ra. Bu kitap, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da ayrıntılı açıklanmış bir kitaptır.” Sonunda insanlar, Allah’ın indirdiği dine karşı uydurulmuş din ortaya çıkartmışlardır. Allah’ın indirdiği din sonlanmıştır. Maide 3 ve Enam 115 de fakat uydurulan dinin sonlanması mümkün değildir ve sürekli ilave yapılarak daha da büyüyecektir. Kuran bunun adını Allah’a din mi öğretiyorsunuz diye açıklar. 49/ Hucurat 16. “ De ki: Siz dininizi Allah’a mı öğretiyorsunuz.”
Şu unutulmamalıdır, insan, Kuran’ın iniş sebebidir. Yani insan Kuran için değil, Kuran insan için nazil olmuştur, Kuran’a gösterilen önem, Kuran’ın inmesine sebep olan insana da gösterilmelidir. İnsan sebep, Kuran sonuçtur. Kuran da insan- Allah ilişkisinde eylemin yönü insandan Allah’a doğrudur. Ama maalesef Kuran’ı anlamayıp kopanlar başka akidelere bağlanan anlayışlar, bu yönü tersine çevirmişlerdir. 9/ Tövbe 67. “…Onlar Allah’ı unuttular, Allah’ta onları unuttu…” 59/ Haşr 19. “ Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ında onlara kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. Onlar yoldan çıkan kimselerdir.” Ayetlere göre Allah insanın hareketine göre davranıyor. İnsan- Allah ilişkisinde süreci başlatan insandır, Allah insanın davranışını ya ödüllendiriyor ya da cezalandırıyor. Yani insan sonucu kendi hür irade ve tercihiyle seçiyor, insanın tercihi unutmaksa Allah’ta ona kendisini unutturuyor. Tercihini kaymaktan yana kullanan insanın, Allah’ta kalbinin kaymasına müsaade ediyor. İnsanın tercihi şükür ise, doğru yola ulaşmak ise Allah’ta tercihini kulun tercihine uyarak onaylıyor.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla