MEDYA SİNDİRİLMEYE Mİ ÇALIŞILIYOR?

Kertenkele sürüngenler cinsinden bir hayvandır. Bir çoğumuz görmüşüzdür, Ne yaptığını da biliriz. Ama ben Kertenkeleyi bir kez daha tarif edeceğim ve Kertenkele ile ilgili bir hatıramı anlatacağım.

   Kertenkele bilhassa taşlık ve ormanlık bölgelerde yaşar. Gündüzleri yaşadığı delikten çıkıp ya bir ağaç üzerinde yad bir taş üzerinde durup sürekli sağa sola bakar ve bir yerlere tükürür durur. Bu hayvanı sıkı takibe ayacak oldursanız sürekli aynı hareketi yaptığını görürsünüz.

    Benim çocukluğumda büyüklerimiz Kertenkelenin güneşe tükürdüğünü söylerlerdi. Bizde küçücük aklımızla Kertenkele ye düşman kesilirdik.

    Kertenkelenin güneşe tükürdüğü kafamıza yer ettiği için de kırda dağda nerede bir kertenkele görsem onu kovalar çoğu zaman deliğinde kıstırır öldürürdüm.

Çoğu zaman bir Kertenkele yi öldürebilmek için gün boyu uğraşırdık. Bazı günler birkaç çocuk bir olup elimizde lastik sapanlarla Kertenkele avına çıkardım. “Vay siz nasıl oluyor da bize ışık veren ısıtan güneşe tükürürsünüz” diye bütün Kertenkelelere düşman olurduk.

   Çocukluk bu ya aklımız hayıra şerre ermediği için büyüklerimizin sözleriyle Kertenkelenin gerçekten güneşe tükürdüğüne inanırdık.

    Şimdi de birileri halkın haber alma hürriyetini kullanan, kamuoyunun ülkede olup bitenlerden haberi olması için gecesini gündüzüne katarak çalışan Medya mensuplarını Kertenkele misali bunlar bize tükürüyor diyerek ezmeye yok etmeye çalışıyorlar.

   1 Nisanda yürürlüğe girecek yeni yasalarla Medya sindir8ilmeye ve susturulmaya çalışılıyor. Birilerinin teşvikiyle çıkarılan yasalar  bizlere yani medya mensuplarına, bizim gibi aklı ermeyen çocuklar değil koskoca adamlar ülkeyi yönetenler bunlar bize tükürüyor diye düşman kesildiler.

    Bir kısım medyanın desteğini alarak iktidar olanlar şimdi o medyaya düşman oldular. Kendi yaptıklarına bakmadan ülkedeki bütün yanlışların hataların bedelini medyaya ödetmeye çalışıyorlar.

    Tıpkı benim çocukluğumda gün boyu kertenkele avına çıkıp gördüğüm her Kertenkele yi öldürmeye çalıştığım gibi her türlü medyayı yok etmeye gayret gösteriyorlar.

    Ben şahsen bu iktidarın birden bire Medyaya düşman kesilmesine bir anlam veremiyorum. Bu işin sonu nereye gidecek bunu da bilen yok. Bilinen bir şey varsa o da bugünkü iktidarın medyayı hedef seçtiği ve o medyayı susturup sindirmek istediğidir.

    Halbuki Medya dün vardı, bugün de var yarında var olmaya devam edecektir. Bugün birilerinin sindirmeye çalıştığı medya dün de başka iktidarların yanlışlarını hatalarını eleştiri yapılan yanlışları kamuoyuna duyurmaya çalışıyor. Bunun dışında da yaptığı bir şey yok.

Ama gel gör ki  bugünkü iktidar mensuplarını buna inandır. Bunlar medyanın tarafsızlığına görev yaptığına falan inanmıyor. Medyanın sadece kendilerine düşman olduğuna inanıyorlar. Medyanın güneşe tükürdüğüne inanıyorlar.

Bugün susturmaya sindirmeye çalıştıkları medyanın dün kendi yanlarında olduklarını unutmuşlar, yarın kendilerine de gerek olacağına hiç ihtimal vermiyorlar.

   Herkes çok işi bilir ki medya bir anlamda halk adına hareket ederek halkın haber alma bilgilenme hürriyetini kullanırlar. İktidar kim olursa olsun yaptığı yanlışları, eksikleri eleştirirler.

   Medya ne güneşe tüküren bir kertenkeledir, nede iktidar düşmanıdır. Medya sadece ve sadece görevini yapmaya çalışan kurumdur. Hem de Demokrasinin olmazsa olmaz unsurlarından birisidir.

    Dileriz medyaya düşman kesilenler bir gün yaptıkları hatayı anlayıp basın hürriyetinin yeniden tesis edilmesini sağlarlar. Yoksa bizlerin işi 1 Nisandan sonra gerçekten çok zor olacaktır.

#rifataçıkgöz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.