Peygamberimiz,  Müslümanların  gönlünde   bir  tereddüt  oluşmasın  diye, “ Ben  şüphe  etmeğe  İbrahim’den   daha  müstahakım  demiştir.”  (  Buhari,  Enbiya,11. )

“Eğer,  Yusuf  gibi,  zindan da  kalsaydım,  sonra da  biri  beni  çağırsaydı,  kabul  ederdim “  diyerek,  Hz. Yusuf’un  nebilik  şerefini  korumuştur.                           (Buhari   Enbiya  19.)      Yine  Hz.  Yunus’u  korumak  için, “ Kimseye,  ben  Yunus  b.  Metta’dan  daha  hayırlıyım  demek  yaraşmaz  buyurmuştur.”                  (Buhari. Enbiya 35.)     Şimdi,  asıl sünnet  bu  değil mi?  Yani  bu  sünnet,  sarık  sarmaktan,  sakal  bırakmaktan,  koku  sürmekten   daha  aşağı  bir  sünnet  mi?

Resul’lerin  hepsi  kurumsal  peygamberlik  açısından  aynı  değere  sahiptirler.  Bu  açıdan  Peygamberler  arasında  fark  görmek,  doğru  olmadığı  gibi  Allah’ı  rencide  etmektir.   4/ Nisa  152.  “Allah’a  ve  peygamberlerine  iman  eden  ve  elçilerinden  hiçbirini  diğerlerinden  ayırmayanlara  gelince  işte  Allah  onlara  bir  gün  mükafatlarını  verecektir.  Allah  çok  bağışlayıcı  ve  esirgeyicidir.”       Allah  Kuran’da  her  Resulün,  içinde  yaşadığı  toplumun  diliyle  vahiy  alıp  mesajı  ilettiğine,  bununda  bir  yaradılış  kanunu  olduğuna  dikkatimizi  çekmiştir.   14 / İbrahim  4. “ Allah’ın  emirlerini  insanlara  iyice  açıklasın  diye  her  peygamberini  kendi  kavminin  diliyle  gönderdik  Artık  Allah  dileyip  isteyeni   saptırır,  dileyip  isteyeni  de  doğru  yola  iletir.  Çünkü  Allah  güç  ve  hikmet  sahibidir.”        Ayet’ten   anlaşıldığına  göre,  peygamberler  tarafından  da  kullanılmış  olsa,  hiç  bir  dil  kutsal  dil  veya  cennet  dili  değildir.                   Allah  katında  bütün  diller  aynıdır.

Allah  6/ Enam  83, 84, 85, 86 ıncı  ayetler  de  18  peygamberin  isimlerini  sayarak  Peygamber’imizin  O  peygamberlerin  yoluna  uymasını  emreder.      6/ Enam 90.  “İşte,  o  peygamberler,  Allah’ın  hidayet  ettiği  kimselerdir.  Sen   de  onların  yoluna  uy.”    Bunca  ayetleri   görmeyenler,  Kuran  dışı   görüşlerini  meşrulaştırmak  için,  Kuran’ın  zıddı  ve  çelişen  sözlerinin  arkasına  düşüp,  ona  sahip  çıkıyorlar  da,  Allah’ın  emri  Kuran   Ayetlerine  sahip  çıkmıyorlar.  Bunu  fark  edemeyen  Müslümanlar  da  ne  yazıktır  ki,  bu  tuzağa  düşüyorlar.  Bunları  açıklamak  Peygamberi  küçültmek  anlamına  gelmez.  Peygamberi,  Peygamberlik  makamına  uygun  görmek  anlamına  gelir.  Çünkü  Allah  Peygamberini  böyle  uygun  makama  laik  görmüştür.  Bize  düşen  de  Allah’ın  emrine  uymaktır.  Diğer  görüşler  delil  değil  sadece  zan  ve  söylentidir.

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla