Resule, Nebiye, elçiye yani Peygambere
itaat, Allah’a itaattir. Peygamber
kendi, kendine din koyan veya, din
getiren değildir. Kendisinde dini bilgi
olmayan, dini bilgiyi, Cebrail vasıtasıyla
Allah’tan alan, aldığı dini bilgiye
ne eksiltme, ne de fazlalaştırma
yapamayan, dini aldığı gibi insanlara
tebliğ edendir. Peygamber Allah adına
dini tebliğ edendir, hiç kimseye
dini zorlayamaz ve kimseye din verme,
kabul ettirme, kurtarma yetkisi
yoktur. 5/ Maide 67, “ Ey Resul, Rabbinden
sana indirileni tebliğ et. Eğer
bunu yapmazsan Allah’ın elçiliğini
yapmamış olursun, Allah seni insanlardan
koruyacaktır. Doğrusu Allah,
inkarcı topluluğa rehberlik etmez.”
39/Zümer 41, “Resulüm şüphesiz Biz
bu kitabı/Kuran’ı sana, insanlar için
hak olarak indirdik. Artık kim doğru
yolu seçerse kendi iyiliğinedir, kim
de saparsa ancak kendi kötülüğüne
sapmış olur. Sen insanlar üzerinde
vekil değilsin.” 6/Enam 104, “…Ben
insanlar üzerinde bekçi değilim.”
Enam 107, “…Biz seni onların üzerine
bir bekçi kılmadık, sen onların
vekili de değilsin.” Enam 105, “Böylece
Biz ayetleri geniş, geniş açıklıyoruz ki,
sen dersini almışsın desinler de Biz
de anlayan toplum için Kuran’ı iyice
açıklayalım.” Enam 106, Rabbinden
sana vahyolunana uy…”
Allah, ayetlerde Peygambere kendi
gönderdiği kitaba/Kuran’a uymasını
istiyor ve Nebinin, Elçinin, Resulün,
Peygamberin kendiliğinden din adına
bir şey yapamayacağını, söyleyemeyeceğini
söyleyeceği din konularının da
Kuran da olduğunu, dinde kimseye
kefil, bekçi olamayacağını açıklıyor. Ve
Peygamber kendisi bile saparsam zarar
eden olurum doğru yolu bulmam
Allah ve itabı Kuran sayesindedir diyor.
34/ Sebe 50, “De ki: Eğer haktan
saparsam kendi aleyhime sapmış olurum.
Eğer doğru yolu bulursam, bu
da Rabbimin bana vahiy ettiği Kuran
sayesindedir. Şüphesiz Allah işitendir
ve yakındır.” Ayette böyle açıklanmasına
ve Peygamberimizin Kuran’a
uyuyorum ve Kuran’la doğru yolu
buluyorum demesine rağmen hala şu
konu Kuran da yok onu peygamber
hadisiyle koydu, getirdi, açıkladı deniyor
bu şirk değil de nedir. Dinde
eksiklik mi var da peygamber onu
tamamlasın, yine hatırlatalım, 5/Maide
3, “… dinimiz tamamlanmıştır…” 6/
Enam 115, “…Dinimiz adalet ve doğruluk
bakımından tamamlanmış ve
Allah’ın sözlerini değiştirecek kimse
yoktur diye açıklanıyor.” Allah’ın emrini
duymayan ve görmeyenler, kime
nasıl iman edip inandıklarını sorgulamalıdırlar.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla