Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yar. Dç. Dr. Kamuran Arı, yeni mühendislerin uygulamalarda yetersiz olduğunu bunun için bazı yönetmeliklerde ve eğitim sisteminde yapılacak değişiklikler ile uygulamalı eğitim programlarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Hocam, siz bir eğitmen olarak inşaat fakültesi öğrencilerinin müfredatında ne gibi eksiklikler görüyorsunuz?

İnşaat sektöründe en çok uygulamalarda sorun yaşandığını söyleyen Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Kamuran Arı, bunun başlıca sebepleri olarak ise yeni mühendislerin uygulama konusunda yetersiz olabilmesi ve kalifiye olmayan inşaat işçilerini gösterdi. Arı, yaptığı açıklamasında, “Her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de gerek mühendislerden gerek teknik elemanlardan kaynaklanan ve sektörü olumsuz etkileyen sorunlar olabilir. Bu sorunların çözümünü kendi içimizde aramalı ve sektörün işleyen parçaları olarak yaraya parmak basmalıyız. Bunlardan en önemlisi uygulamada karşılaşılan sorunlardır. Bunun başlıca sebeplerinden birisi yeni mühendislerin uygulama konusunda yetersiz olabilmesi, bir diğeri de kalifiye olmayan inşaat işçileridir. Aslında yönetmeliklerde ve eğitim sistemlerinde yapılacak bazı düzenlemelerle mühendislerin ve işçilerin uygulamada yaptıkları yanlışlar ve eksiklikler giderilebilir. Örneğin mühendislerin yetkin olabilmeleri için çeşitli aşamalardan geçmeleri istenebilir. Aslında bu aşamalar gelişmiş ülkelerde uygulanmakta ve ülkeden ülkeye değişmektedir. Genel olarak mühendisin belirli bir süre çalışarak tecrübe kazanması istenir ve çalışacağı alan veya alanlarla ilgili bilim sınavlarıyla belli düzeyde bilgi birikimi olduğunu kanıtlaması gerekir. Bu aşamaları geçtikten sonra mühendis yetkinliğini ispatlar, bir başka deyişle yetki sahibi olur. Bu sisteme yetkin mühendislik adı verilir. İnşaat mühendisleri toplumun güvenliği ve konforunu doğrudan etkileyecek projelerden sorumlu oldukları için yetkin mühendislik konusu çok önemlidir. Ülkemizde de mühendisler için buna benzer sistemler getirilmelidir. “diye konuştu.

Yetkinlik kavramından bahsettiniz bunu biraz açabilir misiniz?

YETKİNLİK KAVRAMI GETİRİLMELİDİR

Teknik eleman ve çalışan personelin uygulamada karşılaştıkları sorunların çözümü ve yapılan yanlışlıkların giderilmesi noktasında eğitim programları düzenlenerek eksikliklerin giderilmesinin daha verimli işleri ortaya çıkaracağını söyleyen Arı, “İnşaat işçilerinde de yetkinlik kavramını getirmek zorundayız. Teknik eleman ve işçilerimizin meslek içi eğitimlerle bilgileri sürekli yenilenmeli, gelişen teknoloji ve yeni çıkan yasalar hakkında sertifika programlarıyla bilgi verilmelidir. İşçilerimizin eğitimli, bilinçli ve mesleki yeterliliğe sahip olmaları önem arz etmektedir. Bu doğrultuda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şantiye şefleri ve yetki belgeli ustalar hakkında yönetmelik yayınlanmış bu yönetmelik ile özellikle inşaat ve tesisat işlerinde çalışan ustalarımızın mesleki yeterliliğe sahip olmaları zorunlu hale gelmiştir. Hem mühendisler hem de inşaat işçileri için yapılacak bu eğitim çalışmalarıyla uygulamada karşılaşılacak sorunlar, yapılan yanlışlıklar azalacak ve eksiklikler tamamlanacaktır. Meslek içi eğitime önem vermek zorundayız. Sektör elemanlarının sorumluluk ve faaliyet alanına giren konularda çalışanların gelişimini sağlamak, bilgi birikimini artırmak amacıyla kurs ve seminerler sürdürülmelidir. İnşaat sektöründe görev üstlenecek usta, teknisyen ve teknikerlere yönelik verilen eğitim ve belgelendirme programları artarak devam etmelidir. “ifadelerini kullandı.

Kaliteli yapıların ortaya çıkması için nelere ihtiyaç var?

KALİTELİ YAPILARI ANCAK İYİ DONANIMLI PERSONEL YAPABİLİR

Arı, “Günümüzde inşaat mühendisini, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi, tekniker ve işçilerinuygulayabileceği şekilde pratik bilgiye dönüştüren kişiler olarak tanımlayabiliriz. Bu bilgiyi aktarırken hata yapmaması çok önemlidir. Bunun için de hem teorik bilgiye hem de uygulamaya hakim olabilmesi şarttır. İnşaat işçisini ise bedenini, kafa gücünü, el becerisini çeşitli aletlerleinşaat işlerine kullanan kişiler olarak tanımlayabiliriz. Türkiye bir deprem ülkesi olduğundan sağlam, kaliteli ve nitelikli yapıların üretilmesi zorunludur. Bu özelliklerdeki yapıları da ancak iyi yetişmiş mühendisler ve kalifiye inşaat işçileri birlikte üretebilir. “dedi.

İyi bir mühendis sizce nasıl yetiştirilir?

SAĞLAM YAPILAR İÇİN İYİ MÜHENDİSLER YETİŞTİRİLMELİDİR

Kaliteli ve sağlam binaların ortaya çıkması için ilk önce kaliteli, işine hakim ve kendine güvenen mühendislerin yetiştirilmesi gerektiğini söyleyen Yar.Dç. Dr. Arı,“Mühendislik alanında baş döndürücü teknolojik gelişmeler eğitim sistemlerini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Özellikle mühendislik eğitim sistemleri kolay değişebilen aktif ve canlı sistemler olmalıdır. Çağın gereklerine ayak uydurabilecek yenilikleri içerisine kolay alabilen sistemler oluşturulmalı ve sürekli iyileştirilmelidir. Örneğin enerji verimliliği konusu güncel olduğunda hemen ders olarak eklenebilmeli müfredatlarda yer açılabilmelidir veya iş sağlığı ve güvenliği kanununun devreye girmesiyle müfredatta iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dersler ve eğitimler yerini alabilmelidir. Mühendislik eğitiminde aslında nelerin anlatılması gerektiği kadar, nasıl anlatılması gerektiği üzerinde durmak önemlidir. Dersleri klasik yöntemle üniversite hocalarının anlatmaları maalesef öğrencilerin değişik problemleri çözebilme becerisini geliştirmemekte, yaratıcı ve eleştirel bir düşünce gerektirmemekte ve öğrencileri meslek yaşamlarında karşılaşacakları farklı problemlere hazırlamamaktadır. Mühendislik eğitiminde üniversitelerde öğrencilere aktarılan teorik bilginin laboratuvarlarda deneysel çalışmalarla desteklenmesi gerekir. Sağlam, kaliteli ve nitelikli yapıların üretilmesi içinde uygulamaya hakim saha mühendisleri yetiştirilmelidir. “diye konuştu.

GÜLDEN ÇOKTAN –RÖPORTAJ

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla