SANAYİ DEVRİMİ

Bildiğimiz gibi sanayi devrimi 18. ve 19. Yüzyıllarda buhar gücüyle çalışan makinelerin üretimde kullanılması Avrupa’da sermaye birikimini artırmış ve bu süreç sanayi devrimi olarak adlandırılmıştır..

Sanayi devrimi Dünya ülkeleri üzerinde nüfus artışı paralelinde köyden kente göçlerin hızlanmasıyla birlikte şehirde iş gücüne duyulan ihtiyacını arttırmış ve sanayi devrimini bütün bu süreç hızlandırmıştır diyebiliriz..Avrupa da sanayi devriminin gerçekleşmesi bir çok sebeple açıklanabilir daha önce dediğimiz gibi köyden kente göç iş gücü ihtiyacı bunlara bağlı sermaye birikiminin olması kapitalist bir sermayedar grubun oluşması buna bağlı olarak yaşam düzeyinin yükselmesi , hizmet sektörünün ortaya çıkması ,lüks yaşam ve ihtiyaçlarda artış…Ekonomik ve sosyal sebeplerin dışında sanayi devriminin dünya üzerindeki ülkelerde asıl yayılmasına sebep olan hadise ise  Fransız ihtilali olmuştur devrimle birlikte sanayi toplumuna uygun siyasal düşünce düzeyi insan beyinlerine yerleşmiş ve uygun bir yapılanmanın temelleri atılmış, sanayi devrimin gerçekleşmesine zemin hazırlanmıştır ancak devrimin en önemli ayağını teknolojik gelişmeler oluşturur teknolojik gelişmeler devrimi hızlandırmıştır.Bütün bu gelişmeler dünya ülkelerinin birçoğunda sanayiciler ve işçiler toplumun en önemli temsilcileri haline gelmiştir.Devrimlerden sonra sosyalizm,komünizm,nasyonal sosyalizm,cumhuriyet,demokrasi yaygınlaşmış totaliter ile krallık yönetimleri yavaş yavaş yıkılmaya başlamıştır.

Türkiye ise bütün bu gelişmelerin gerisinde kalmıştır. Bunun en önemli sebebi Osmanlı döneminde  teknolojik gelişmeleri ve bilimsel buluşları  uzaktan takip edilmesi ve hatta bağzı bilimsel buluşları batıya kaptırmış olmasıdır.Osmanlıda temel görüş teknolojik gelişmelere kapı kapatma şeklinde olmamıştır büyük bir imparatorluk olmasının dezavantajlarını yaşamıştır diyebiliriz. Hatta Osmanlıda meşrutiyetin ilanıyla yerli bir sermayedar takım yaratılmaya da çalışılmıştır fakat iç ve dış karışıklıklar bütün bu gelişmelerin önüne geçmiştir aynı sürede batı ülkeleri sanayi devrimiyle sömürgecilik faaliyetlerine başlamış ve kendi koloni devletlerini oluşturmuşlardır.Sanayileşme dönemi Türkiye’de Cumhuriyetin ilanıyla birlikte yönümüzü batının teknolojik gelişmelerine çevirmiş ve sanayi hamlelerinin yapılabileceği ortamın hazırlanması kendi ihtiyaçlarımızı üretebileceğimiz fabrikaların kurulması ve ihracat yapmak amaçlı sanayi hamlelerinin gerçekleştirilmesi  için çalışmalar yapılmıştır. Tek partili dönemin bitirilmesiyle Adnan Menderes döneminde sanayileşme kısmen hızlanmaya başlamıştır.

 

Sanayileşme ülkemizde aslında 1980 lerden sonra etkin olarak yaşanmaya başlamıştır. Yurt dışından ithal makinelerle yapılan üretim gelişmekte fakat iş gücü aynı hızla artmamaktadır işgücüne ihtiyaç fazla fakat yetişen eleman az olmaktadır bu dönemde.Aslında yeterli iş gücü sahibi insan yetişitirilse bile bu seferde beyin göçüyle yetenekli kişiler farklı ülkelere kaptırılan bir dönem yaşanmaktadır hatta bu durum hala devam etmektedir. Sanayileşmenin ikinci ayağı sayabileceğimiz  iş bölümü ve mesleki profesyonelleşme de ülkemizde tam olarak gerçekleşememiştir.Avrupa ülkelerinin bir çoğunda insanlar mesleklerinde uzmanlaşmış ve duygusal(birincil) ilişkileri bir yana bırakmışlardır esasında doğru olanda budur çünkü çoğalan ve büyüyen şehirler büyük sanayi kuruluşları tepeden yönetilemez illaki yapılan teknolojik ürün ve aletleri kullanacak beceriye sahip kişiler tek tek eğitilmeli ve uzmanlaşması sağlanmalıdır aynı uygulama hizmet, sağlık sektörü, sanayi büyük ve küçük şirketler kapsamında Avrupa ülkelerinde tam olarak yerleşmiş ve insanlar mesleklerinde uzmanlaşmıştır.Yani ülkemizde sanayileşme faaliyetleri çok geç yapılmaya başlanmış aynı zamanda ekonomik ,sosyal,siyasal birçok engele takılmıştır bizler aynı zamanda kültürel olarak duygusal ve geleneklerine bağlı bireylerden oluşuyor olmamız doğru politikalar geliştiremememiz bizi batı ülkelerinin gerisine atmıştır.Duygularımızı az da olsa arka plana iterek daha programlı çalışabilirsek ülkece ileriye daha ileriye gitmemiz mümkündür..

TERAPİST -AİLE DANIŞMANI; SEBİHA ERGÜN                                                                                                    #kayseridengepsikolojikdanışmanlık #sebihaergün

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.