Bunu ben söylemiyorum Yüce Allah’ımız Kur’an da açıklıyor. Allah’a ortak koşulan lat, Menat, Uzza, Hubel vesair bunlar şirk oluyor da, mürşit, şeyh, efendi, veli, evliya, yatır, türbe, taş, ağaç, para kadın neyse, hangi nesne ise bunlar şirk olmuyor mu?  Aracı, kurtarıcı, şefaatçi veya onların yüzü suyu hürmetine denilerek vesile kabul edilmiyor mu? Bunlarsız Allah’a varılmaz denilmiyor mu? -Değil bunları, Allah’ın koyduğu hükmü yanında, kendisine hüküm koyma hakkı tanımayan, ama hüküm koyma hakkı var denilen Peygamber’leri bile şirke bulaştırdıkları ortada.

Deniyor ki “Efendim biz böyle demek istemiyoruz” Hıristiyanlar kötü niyetle mi? Hz. İsa’yı Allah’a ortak koştular? Onlar da iyi niyetle yaptılar. Bunlar şirk oluyor da onlar neden olmasın? Atalarımız böyle yapmış, biz de böyle gördüysek hocadan, âlimden, üstaddan, şeyhden, veli ve evliyadan daha iyi mi biliyorsun gibi sözler bizi ve imanımızı kurtaramaz. Lat, Menat, Hubel, Uzza bunlar da geçmişteki kavimlerin insanların içinde yaşayan din büyükleri, alimleri, kurtarıcı olarak gördükleri, inandıkları insanlardı. Onlara verilen unvan ve isimlerdir. Bunları ayetlerle belgelemeye çalışacağız.

Tarikat, yol demektir. Bizim yolumuz fatiha suresinde 6. ayette açıklanmıştır. Allah’ımızın belirttiği yolu bile küçümsüyoruz veya az buluyoruz da başka yola yol diyoruz. Fatiha suresinde her namazın her rekâtında okuduğumuz elhamda ihdinassıratalmüs-takiym “Bize doğru yolu göster” diye dua ediyoruz. Doğru yol, İslam’ın Kur’an da açıkladığı yoldur ve Fatiha suresinin 7. ayetinde açıklanan yoldur. “Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil” diye namaz da dua ve zikir ediyoruz. Yani yüce Allah’ımız Kur’an da bize açıkladığı İslam yolu Kur’an yolu Hz. Peygamber’imizin de bize eksiksiz ve fazlasız tebliğ ettiği hayatında yaşayıp tavır koyduğu yoldur. Bu yol dururken niçin başka yola gidelim? Gidince ne oluyor bakalım.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla