Fatiha suresi ayet 5: “Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız senden yardım ve medet umarız.”

Nasıl Kur’an okuyup anlıyorlar hayret, Bu hitap kime ne diyor? Ve nasıl uyarıyor?

Şuara 213: “O halde Allah ile beraber başka tanrıya, ilaha kulluk edip yalvarma, sonra azap edilenlerden olursun”

Kasas 88: “Allah ile birlikte başka bir ilaha tanrıya tapıp yalvarma, Allah’tan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz.”

Muhammed ümmeti için yeryüzünün hertarafı mesciddir sadece camiler değil.

Cin 20: “Resulum de ki Ben ancak ve yalnız Rabbime yalvarırım ve ona hiç kimseyi ortak koşmam.”

Yüce Allah’ımız bize kâfi değil mi yetmiyor mu ki araya başkalarını koyalım?

Nisa 116: “Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz, ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah’a ortak koşarsa büsbütün sapıtmıştır”

Nisa 117: “Onlar, müşrikler Allah’ı bırakıp yalnızca bir takım dişilerden dişi isimli tanrılardan istiyorlar, ancak inatçı şeytandan dilekte bulunuyorlar.”

Maide 81: “Eğer onlar Allah’a, Peygamber’e ve ona indirilene Kur’an a iman etmiş olsalardı, onları müşrikleri evliya dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmışlardır”

Hac 31: “Kendisine ortak koşmaksızın Allah’ın hanifleri, Allah’ın birliğini tanıyan müminler olun. Kim Allah’a ortak koşarsa sanki o gökten düşüp parçalanmış da kendisini kuşlar kapmış yahut rüzgâr onu bir yere sürüklemiş bir nesne gibidir”

Nuh 151: “Allah buyurdu ki iki ilah edinmeyin. O ancak bir ilahtır. O halde yalnız benden korkun.”

Nuh 152: “Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Din de yalnız Allah’ındır. O halde Allah’tan başkasından mı korkuyorsunuz?”

Şura 6: “Allah’tan başka evliya ve dostlar edinenleri Allah daima gözetlemektedir. Sen onlara vekil değilsin.”

Şura 9: “Yoksa onlar Allah’tan başka evliya ve dostlar mı edindiler. Hâlbuki veli dost yalnız Allah’tır. Allah ölüleri diriltir, her şeye kadirdir.”

Burada başkalarından yardım istemek, aracı koymak şöyle bir soruyu da akla getiriyor. Allah bunları karşılamıyor mu, Allah’a bu gücü yakıştıramı-yorlar mı? .

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla