İslam’ın akidesinin kaynağı sadece Kuran
iken, tasavvufunki çok kaynaklı, sonuç itibariyle
İslam dışıdır. Tasavvuf, Mecusilik, Zerdüşlük ,
Hint düşüncesi, Budizm, Hıristiyanlık, Yahudilik,
Yunan Neo Platonizm gibi yabancı kültürlerden
ve dinlerden oluşan bir kültür dininden oluşuyordu.
Rabbimiz Allah Kuran’da buyurur ki, 3
/ Ali İmran 85, “ Kim, İslam’dan başka bir din
ararsa, bilsin ki kendisinden böyle bir din asla
kabul edilmeyecektir ve o ahrette ziyan edenlerden
olacaktır.” Ve, 5 / Maide 3, “… Bu gün
size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi
tamamladım ve sizin için din olarak İslam’ı
beğendim…” 6 / Enam 115, “ Rabbinin sözü (
dini ), doğruluk ve adalet bakımından tamamlanmıştır.
Allah’ın sözlerini değiştirecek kimse
yoktur, Allah işitendir ve bilendir.” Allah’ın bu
ayetlerine göre, İslam ayrı bir din, tasavvuf ayrı
bir dindir. İslam’ın kendine göre Kuran kaynaklı
bir Allah’ı, Peygamberi, Kuran, ahret, inancı, gayıp
ve bilgi inancı vardır. Tasavvufun da ayrı
kendine has bir tanrı inancı, peygamber motifi,
ahret telakkisi, bilgi felsefesi ve gayıp anlayışı
vardır. yani batılın hak kılığında, kurdun kuzu
kılığında görünmesidir. İslam’ın Kuran kaynaklı
düşünürler hep şunu haykırmışlardır, Şirk ehlinin
İslam’dan öcünü tasavvufla aldığı kanaatini,
ve tasavvufun verdiği zararı tevhide başka
hiçbir küfür, hiçbir batıl verememiştir diye söylemişlerdir.
Elbette ki, Allah dinini koruyacak ve korumaktadır,
Allah’ın korumasına aldığı şey dininin
kitabıdır. Biz Müslüman’ız diyenler ise akide ve
amellerimizi Kuran’a uygun korumamız olmalıdır,
Allah bu bakımdan bizleri koruyacak değildir,
çünkü Allah, Kitap, Peygamber ve akıl göndererek
uyarısını yapmıştır. Tuhaf bir olaydır
ki, tarih boyunca hemen hiç bir kimse Allah’a
ortak koşacağım diyerek ortak koşmamıştır. 2 /
Bakara 165, “ İnsanlardan bazısı Allah’tan başkasını
Allah’a eşler ve benzerler edinirler de onları,
Allah’ı sever gibi severler, iman edenler ise
daha çok Allah’ı severler. “ Şunu hiçbir şekilde
unutmamak lazımdır ki, 4/Nisa 48, 116 “ Allah,
kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz,
bundan başkasını günahları dilediği kimseler
için bağışlar. Allah’a ortak koşan kimse büyük bir
günah ile iftira etmiş olur.” Şimdi şöyle denebilir,
bu kadar tasavvuf ehli yanlış mı yapmış
ve yapıyor. Cevabı ayetlerde Allah veriyor, isteyen
istediği şekilde inanma ve yaşama özgürlüğüne
sahiptir, ya arı duru İslam’a teslim
olunur, ya da karma, toplama dinler olan uydurulmuş
bir din anlayışına teslim olurlar. Öyle bir
İslam milleti ki, yön verir, yönlendirilmez, önder
olur başkasının ardına düşmez, başkasını İslam’a
davet eder, yolunu şaşırmaz, tek Allah’a inanır
ve teslim olur.

#kemalyavuz

Yazar Hakkında

İlgili Yazılar

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla