( İbni Mace Züht 21) Bu ayetler ve hadis, Allah’ın yarattığı kulları kutsayıp, Allah’ın verdiği değerin, ölçünün ve sınırın aşılarak, sevgide, itaatte, koruyuculukta, affedip kurtarıcılıkta, bizlere yardım edecekler, bizi Allah’ın yanında koruyacaklar, Allah’a yaklaştıracaklar, şefaat edecekler gibi inanıldığı için şirke düşülüyor ve Allah da uyarıyor.
İTAATTE ŞİRK: Allah’ın hükmünden, emrinden, sözünden başkalarının emrini sözünü kabul edip onlara uyarak hayatlarında yaşamaktır. 6 / Enam 62, “ …Bilesiniz ki, hüküm yalınız Allah’ındır.” Diğer ayetler 6 / Enam 57, 114, 12/ Yusuf 40 gibi 42 / Şura 10. “ …Ayrılığa düştüğünüz her hangi bir şeyde hüküm vermek sadece Allah’a mahsustur.” İşte emretmek, hüküm koymak, yasaklamak sadece yalnız Allah’a aittir. Allah’a ait bu gücü, yetkiyi, hakimiyeti Allah’ın yarattığı kullarına veremeyiz.
DUA DA ŞİRK: Mesela dua ederken, hastalıklardan, musibetlerden, insa ve cin şeytanlarının şerrinden, fakirlik ve rızık darlığından, işsizlikten, çocuklarımızın okul, iş, evlenme gibi sıkıntılarını gidermesi için sadece Allah’tan istemek gerekirken, Allah’ın yarattığı ölmüş veya sağ olan kullardan iyi kulları, veli, evliya, Salih kişileri, şeyhleri araya koyarak vesile kılıp onların hatırına , yüzü suyu hürmetine Allah duamızı kabul edecek diye inanmaktır. 1/ Fatiha 5, “ Rabbimiz yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden medet/yardım umarız.” 28 / Kasas 88, “ Allah ile birlikte başka bir Tanrıya yalvarma, Allah’tan başka tanrı yoktur.” 72 / Cin 18, “ Mescitler şüphesiz yalnız Allah’ındır, o halde Allah ile birlikte başka kimselere yalvarmayın ve kulluk etmeyin.” Diğer ayetler, 72 / Cin 20, 2/ Bakara 186, 18/ Kehf 110, 10/yunus 106 gibi
SEVMEDE ŞİRK: Allah’tan başkalarını Allah’ı sever gibi yada daha fazla sevmek buda sevgide şirktir. 2/ Bakara 165, “ İnsanlardan bazıları Allah’ın yanında başkalarını Allah’a denk tanrılar edinirler de Allah’ı sever gibi severler. İman edenlerin Allah’a olan sevgileri ise onların sevgisinden çok daha fazladır…” 3/Ali İmran 79, “Hiçbir insanın Allah’ın kendisine kitap, hikmet ve Peygamberlik vermesinden sonra, insanlara Allah’ın yanında bana kul olun demesi mümkün değildir.” 3/Ali İmran 80, “ Ve size Melekleri ve Peygamberleri de ilah edinin demez. Siz Müslüman olduktan sonra hiç size kafirliği emreder mi? “
TASARRUFTA ŞİRK: Allah’a ait olan kainattaki tasarruf, bilgi, güç, sır, gayb gibi sıfatlarını Allah’ın dışındaki kişilere de yapar görür, bilir diyerek inanmaktır. 10/ Yunus 20, “ De ki: Gayb ancak Allah’ındır.” 17/ İsra 11, “ Hakimiyetinde ortağı bulunmayandır..” 18/ Kehf 26, Allah kendi hükümranlığında hiç kimseyi, ortak etmez.” 25/ Furkan 2, “ Allah mülkünde ortağı bulunmayan.” FİİLİ ŞİRK: Bazı şeyleri uğurlu saymak, bazı hayvanları, kuşları veya günleri uğurlu veya uğursuz saymak. 36/ Yasin 19, Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir, size nasihat ediliyorsa bu uğursuzluk mudur?” Peygamberimizin şöyle dediği rivayeti var. “ Uğura inanmak şirktir.” şu benim uğurumdur diyenleri bir düşünün. Kahinlik, medyumluk, geleceği bilmek ve inanmak, burçlara inanıp güvenmek, nazarlıklar başta mavi boncuk gibi taşlar olsun, muskalar, ister ayet, ister hadis veya benzeri şeylerin yazılıp muska gibi taşınması şirktir. Ayet, hadis, levha veya benzeri şeylerden yardım ve koruma beklenmez, sadece yalnız Allah’tan beklenir. VESİLE DE ŞİRK: Allah, insanları yaratırken, Allah’ı anlayacak, bilecek, hissedecek ve bunlara uygun bir varlık olarak yaratmıştır. Allah’ı rahatlıkla anlayacak kitap, peygamber ve akıl vermiş ve bunları vesile yapmazı açıklamıştır. 5/ Maide 35, “ Ey iman edenler, Allah’tan korkun, Allah’a yaklaşmaya vesile yol arayın ve yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz.” Allah’a yaklaşmanın en önemli vesilelerinden birisi, ayette de açıkladığı gibi cihattır. Diğer ayetlerde açıklandığı gibi, sırf Allah rızası için yapılan her türlü ibadetler, doğru çalışmak ve iş yapmak, kul hakkı ve kamu hakkı yememek, kendisine emanet edilen devlet yönetimini, belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarını adaletli bir şekilde yönetmektir. Yine kendisine emanet edilen kitabını anlayarak okumak ve içindeki Allah’ın yap dediklerini ve yasakladıklarını doğru bir şekilde yapmaktır.

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla