19/ Meryem 82, Hayır, hayır taptıkları/ dua
ettikleri/vesile yaptıkları onların ibadetlerini
tanımayacaklar ve onlara hasım olacaklar.”
DİN BÜYÜKLERİNİ RABLEŞTİRME ŞİRKİ:
Allah, ayetlerde din konusunda, mezhep
imamı, alim, vaaz, ulema, şeyh, rahip, haham,
papaz gibileri rableştirilmesi, sıfatlarının,
ölçü ve sınırlarının aştırılmamasını
istiyor. 3/Ali İmran 64, “ De ki: Ey kitap
verilenler, sizinle bizim aramızda müşterek
olan bir söze geliniz. Allah’tan başkasına
tapmayalım, Allah’a hiçbir şeyi eş tutmayalım
ve Allah’ın yanında kimimiz kimimizi
ilahlaştırmasın..” çünkü din Allah tarafından
tamamlanmıştır. 5/ Maide 3, “ …Bu gün
sizin için dininizi ikmal ettim, sonlandırdım,
size dinimi tamamladım, din olarak İslam’ı
seçtim…”
Eğer bir insanın diğer bir insanı Allah’tan
af isteyerek kurtarması ve istenilen duruma
getirmesi olsa idi, başta Resulümüzün amcası
Ebu Talip’in Müslüman olması için,
Allah’a yaptığı dua kabul edilirdi. Yine İbrahim
peygamberin babası için yaptığı dua
kabul edilirdi, veya yine Nuh peygamberin
oğlu için yaptığı dua kabul olurdu. 9/
Tövbe 80 “ Ey Muhammed onlar için ister
af dile, ister dileme, onlar için yetmiş kez
af dilesen de Allah onları asla affetmeyecektir.
Bu onların Allah ve Resulünü inkar
etmelerinden dolayıdır, Allah fasıklar topluluğunu
hidayete erdirmez.” 9/ Tövbe 113, “
Cehennem ehli oldukları onlara açıkça belli
olduktan sonra, akraba dahi olsalar, Allah’a
ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere
yaraşır, ne de inananlara.” 9/ Tövbe 114,
“İbrahim’in babası için af dilemesi, sadece
ona verdiği sözden dolayı idi. Ne var ki,
onun Allah’ın düşmanı olduğu kendisine
belli olunca, babasından uzaklaştı. Şüphesiz
ki, İbrahim çok yumuşak huylu ve pek sabırlı
idi.” 11/ Hud 45,” Nuh Rabbine dua
edip dedi ki, Ey Rabbim şüphesiz oğlum da
ailemdendir. Senin vadin ise elbette haktır,
sen hakimler hakimisin.” 11/ Hud 46, “ Allah
buyurdu ki, ey Nuh o asla senin ailenden
değildir. Çünkü onun yaptığı kötü bir iştir,
o halde hakkında bilgin olmayan bir şeyi
benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı
tavsiye ederim.”
Şimdi bir düşünelim, Yahudiler ve Hıristiyanların
kafir olmalarının gerekçesi neydi?
Allah, oğlum, kızım, karım, eşim yok
buyurduğu halde, Yahudiler Üzeyir, Hıristiyanlar
da İsa (a.s) Allah’ın oğlu demelerinden
dolayı, Allah onları kafir olarak açıkladı.
Kafir olmalarını biz demiyoruz Allah
ayetinde açıklıyor. 9/ Tövbe 30, “Yahudiler,
Üzeyir Allah’ın oğludur dediler. Hıristiyanlar
da İsa Mesih Allah’ın oğludur dediler.
Bu onların ağızlarıyla geveledikleri sözlerdir,
sözlerini daha önce kafir olmuş kimselerin
sözlerine benzetiyorlar. Allah onları
kahretsin, nasıl da haktan batıla döndürülüyorlar.”
Ayette Allah, bu iki milletin iyi
niyetle yaptıkları işi şirk ve ortak olarak
açıklıyor. Allah’ın sözünü kim yalanlarsa onlar
kafir olurlar buyuruyor, bizim elimizde
olan bir şey değildir. Allah Kuran’da gaybı
yalnız Ben bilirim, bütün canlıların rızkı
bana aittir diyor, ama birileri çıkıyor, müridin
rızkı şeyhinin elindedir, şeyh gaybı
bilir, müridin eceli şeyhinin elindedir, insanların
ihtiyaçlarını, hem de istemeden giderir
diye hem kitaplarında yazıyorlar hem
de inanıyorlar. Tarikatçıların tüm kitaplarını
okuyun ne göreceksiniz. Misal (Risaleyi Halidiye,
sadeleştiren Mehmet Zahit Kotku 19.
9. 1969) tarih.
Müslüman, inancını Kuran’dan öğrenip,
Kuranla sınırlamak zorundadır, sorumluluğu
da zaten Kuran’la sınırlıdır. Eğer bu
sınır aşılırsa Allah’ın koyduğu had ve sınır
aşılmış olur, Allah’ın men ettiği işi yapmaksa
kulun felaketini kendi eliyle hazırlamasıdır.
43/ Zuhruf 44, “ Doğrusu Kuran, sana
ve kavmine bir zikir/öğüttür, ileride Kuran’dan
sorumlu tutulacaksınız.” Kuran’dan
sorumlu olacak insanlara bir bakalım, hem
de din adına indirilen ilahi din dururken,
uydurulan/paralel dini inadına inanıp hayatlarında
uyguluyorlar, bir bakalım.
ADAB, Yazarı: Muhammed Bin Abdullah
Hani tercüme eden Abdulkadir Akçiçek
1976. Sayfa 155 “ Zamanımızda evla/doğru
olan evlilikten kaçınmaktır, nefsi riyazet/
korumak, açlık, uykusuzluk ve seyahatle
yola getirmektir.” Allah nefsi korumayı Kuran’daki
çeşitli ayetlerle yani şunları yapın,
şunları da yapmayın emriyle açıklamıştır,
zaten evlenme olmaz deniliyorsa bilin ki
doğal dengeye aykırıdır. “sayfa 157, Hak
Teala’nın gelmiş ve gelecek tecellilerinden
hiçbiri kendisine gizli kalmayacak” 6/
Enam 59, “…

#kemalyavuz

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla