Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Etik Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, “Kayseri İlimizde, vatandaş odaklı kamu hizmeti temel hedefimiz olup; ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler ile her kademedeki personelin etik ilke ve değerlere uygun hizmet anlayışı içinde olduklarına inancım tamdır” ifadesinde bulundu.
Vali Kamçı, Etik Günü nedeniyle yayımladığı mesajını şu şekilde sürdürdü:
“Ahlâk ilkelerine temel teşkil eden tutum ve davranışlar ile insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini etik davranış ilkeleri oluşturmaktadır.
Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız görevlerini yerine getirirken hassasiyetle uyguladıkları etik kuralları, kamu kaynaklarımızın suiistimal edilmesinin önüne geçerek kuşkusuz son derece önemli bir görevi yerine getirmektedir. Zaten etik davranış ilkeleri ile varılmak istenen de; devletimizde ve toplumumuzda yolsuzluğu, yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır.
Günümüzde etik ilke ve değerler; hayatın her alanında ön plana çıkmaktadır. Etik değerler etkin şekilde çalışan bir demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Etik ilkelere aykırı davranışların yönetimde bozuklukları ve beraberinde güven kaybını getirmesi kaçınılmazdır.
Bu bağlamda ülkemizin etik ilke ve değerlere uygun kamu yönetimi anlayışında; kamu görevlilerinin olumlu ve yapıcı davranışlarda bulunmaları ve kötü davranışlardan kaçınmaları konusunda rehberlik etmek, devlete ve kamu görevlilerine olan güvenin artırılması, devlet-halk bütünleşmesinin sağlanması, kamu hizmetlerinin etkinliği artırılırken maliyetinin düşürülmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile demokrasinin ve hukuk devletinin güçlendirilmesi esastır. Kayseri İlimizde, vatandaş odaklı kamu hizmeti temel hedefimiz olup; ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler ile her kademedeki personelin etik ilke ve değerlere uygun hizmet anlayışı içinde olduklarına inancım tamdır. Etik Günü münasebeti ile İlimizdeki kamu görevlileri tarafından etik ilke ve değerleri esas alınarak açık, katılımcı, şeffaf, hesap verilebilir, insan haklarına saygılı, etkin, verimli ve süratli hizmet sunulmasını temenni eder, tüm mesai arkadaşlarımın etik haftasını kutlarım.” -kb

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla