Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozacak biçimde emre aykırı davrananlara ilin valisi tarafından idari ve cezai yaptırımda bulunulabileceği belirtildi.
Konuyla ilgili yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Vatandaslarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. Ülkemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskûn mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir
Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskûn mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralanma ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir.
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’uncu maddesinin (c) fıkrasında; ‘Kanun, Cumhurbaskanlığı Kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yukledigi odevleri yerine getirmek icin valiler genel emirler cıkarabilir ve bunları ilan ederler.’
5442 sayılı Il Idaresi Kanununun 11’inci maddesinin (c) fıkrasında; ‘Il sınırları icinde huzur ve guvenligin, kisi dokunulmazlıgının, tasarrufa muteaallik emniyetin, kamu esenliginin saglanması ve onleyici kolluk yetkisi valinin odev ve gorevlerindendir.
Bunları saglamak icin vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66’ncı madde hukmu uygulanır.’
Anılan Kanunun 66’ncı maddesinde; ‘Il genel kurulu veya idare kurulları yahut en buyuk mulkiye amirleri tarafından kanunların verdigi yetkiye istinaden ittihaz ve usulen teblig veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya muskulat gosterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mulki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hukmu uyarınca cezalandırılır. Ancak, kamu duzenini ve guvenligini veya kisilerin can ve mal emniyetini tehlikeye dusurecek toplumsal olayların bas gostermesi halinde vali tarafından kamu duzenini saglamak amacıyla alınan ve usulune gore ilan olunan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, uc aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.’
5326 sayılı Kabahatler Kanununun ‘Emre aykırı davranıs’ baslıklı 32’nci maddesinde;“Yetkili makamlar tarafından adli islemler nedeniyle ya da kamu guvenligi, kamu duzeni veya genel saglıgın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kisiye yuz Turk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir. …’
hükümleri bulunmaktadır.
Ayrıca, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununu kapsamında ateşli silahların kullanımına ilişkin müeyyidelere uymayanlar hakkında cezai kovuşturma yapılması ve adli cezaların verilmesi de mümkündür.
Bu itibarla; kamu düzeninin korunması, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda;
1) Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacaktır.
2) Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacaktır.
3) Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.
4) Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50×70 cm ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan ekteki afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılacaktır.
5) Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecektir.
Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis edilecektir.” -iha

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla