Kayseri Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Kamil Akçadırcı, Rekabetçi Sektörler Programı yeni döneminde geliştirilecek projeler için 405 milyon Euro kaynak oluşturulduğunu söyledi.
Projelerin imalat sanayi, araştırma ve geliştirme, teknoloji transferi ve ticarileştirme, hizmetler ve yaratıcı endüstriler alanını kapsadığını belirten İl Müdürü Kamil Akçadırcı proje teklif çağrılarının 6 Nisan tarihinde başladığını ve başvuruların 9 Haziran’a kadar süreceğini ifade etti.
İl Müdürü Kamil Akçadırcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Programın birinci döneminde ilimizde yürütülen iki proje için toplamda 17,3 milyon Euro destek sağlanılmıştır. Yeni dönemde de ilimizde ihracatın ve katma değerin artırılmasına, kamu-üniversite -sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine, yenilikçi ürünlerin ticarileşmesine katkı sağlayacak, yüksek katma değer yaratacak nitelikte Ar-Ge ve yenilikçilik projelerinin çıkması beklenilmektedir. İmalat sanayiinde hazırlanacak her bir proje için asgari 2 milyon Euro ve azami 10 milyon Euro destek sağlanılmaktadır. Projenin uygun maliyetlerinin yüzde 100’üne kadar finansman sağlanabilecektir”
Kimler Başvurabilir?
Yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, küçük sanayi sitesi yapı kooperatifleri, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşların başvurabileceğini kaydeden İl Müdürü Kamil Akçadırcı, “Girişimciler, KOBİ’ler, ticari işletmeler, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar desteklenen KOBİ’lerin ortak yararına hizmet eden projeler aracılığı ile program desteğine dolaylı olarak ulaşabilirler. Çağrıyla ilgili ayrıntılı bilgi içeren faaliyet alanları özelinden hazırlanan çağrı verileri,Proje Tanımlama Dokümanı Hazırlama Rehberi, Online Başvuru Sistemi Kullanıcı Kılavuzuna www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr linklerinden ulaşılabilir” ifadelerini kullandı. -İHA

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Araç çubuğuna atla