AHRETTE ORGANLARIN KONUŞTURULMASI

Ahrette, diriltilme, toplanma, Allah’a
arz/sevk edilme, bilgilendirme yapılırken
insanın dünyada ne yaptığını
belgeleme yoluyla organlarının da konuşturulması
olacağını Allah Kuran’da
açıklıyor. dünyada yaptığım gizli, açık
şeyleri kimse görmüyor, bu da unutulur
zannıyla yapılan işlerin ahrette
açığa çıkartılacağını hiç bir şeyin gizli
kalmayacağını açıklıyor. 41/Fussilet
19, “ Allah’ın düşmanları olanlar,
ateşe sürülmek üzere toplatıldıkları
gün, hepsi bir araya getirilirler.” 41/
Fussilet 20, “Nihayet oraya getirildikleri
zaman kulakları, gözleri ve derileri işledikleri
işlere/amele karşı kendilerinin
aleyhine şahitlik edeceklerdir.” Fussilet
21, “ Derilerine, niçin bize şahitlik
ediyorsunuz derler, onlar da her şeyi
konuşturan Allah, bizi de delil olarak
konuşturdu. İlk defa sizi Allah yaratmıştı,
yine O’na döndürülüyorsunuz
derler.” Fussilet 22, “Siz ne kulaklarınızın,
ne gözlerinizin, ne de derilerinizin
kendinize şahitlik edeceğinden sakınmıyordunuz,
yaptıklarınızdan çoğunu
Allah’ın bilmeyeceğini sanıyordunuz.”
24/Nur 24, “Yapmış olduklarına, dilleri,
elleri ve ayakları kendilerine şahitlik
edeceği gün onlar için çok büyük
bir azap vardır.” 36/Yasin 65, “ O gün
onların ağızlarını mühürleriz de, Bize
elleri ne yaptığını anlatır, ayakları da
şahitlik eder.”
Bu ve benzeri ayetlerden şunu anlıyoruz
ki, Allah insanların dünyada
yaptığı şeyleri kendi vücudunun kendisine
şahitlik edeceği bir mekanizmayı
da devreye koyacaktır. Allah ilahi
mahkemede kendi vücudundaki organların
şahitlerin şahitliği ile kimseye
adaletsizlik edilmeyeceğini, onun için
dünyada dikkatli davranıp açık, gizli
işler/amel yapılırken bunu ahrette ortaya
çıkacağını Kuran da açıklayarak
duyuruyor ve mazeretlerin işe yaramayacağını,
zaten mazeret edemeyeceğini
ikazlarıyla açıklıyor. Ahrette bu
organlar nasıl konuşacak denilirse, bu
dünyada insana konuşma şekli veren
Allah ahrette de organlara böyle
bir yetenek elbette verecektir. Yaptıklarını
inkara kakışsalar da suçlarını
kapatamayacaklardır. Zaten mazeret
edemeyecekler, 77/Murselat 35, “ Bu
gün inkarcıların konuşamayacağı bir
gündür.” Murselat 36, “ Onlara izin de
verilmez ki, mazeretlerini açıklasınlar.”
66/Tahrim 7, “ Ey inkarcılar, bu gün
özür dilemeyin. Siz, ancak yaptığınız
ve işlediklerinizin cezasını çekeceksiniz
denilir.” 75/Kıyamet 14, 15,” Artık
insan kendinin şahit’idir. Çünkü, isterse
özürlerini sayıp döksün.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.