ALLAH’A NASIL ORTAK KOŞULUYOR(3)

Allah, Kuran’da kendisinden başka Rab
edinilmemesini, kendisine yaklaşmanın
önünde gelen şartı saymaktadır.
Bazıları zannediyor ki, Allah’a ortak
koşmak için, Allah ikidir, üçtür, beştir,
ondur demektir. Hayır ortak koşmak,
Allah’ın sıfatlarını, hakimiyetini, din
de hüküm koyma, kaybı bilme, her
yerde hazır, her an yaratan, rızık veren,
bilen, gören, tek Allah olduğunu,
dualara cevap veren, günahları bağışlayan
gibi özelliklerini Allah dışında
kutsadıkları yaratılan kişi ve nesnelere
verip onlarda görmek. Şirk ve ortak
koşmak için illaki yalnız Mekkeli mi
olmak gerekiyor. Millet zannediyor
ki, yalnız Mekkeliler müşrik idiler,
hayır Allah Kuran’da sadece Mekkelilerden
örnekler vermiyor başka kavimlerden
de örnekler veriyor. Mesela,
Nuh, Hud, İbrahim gibi peygamberlerin
milletlerinden de örnek veriyor.
Çevrenize şöyle bir bakmanız yeterlidir,
gördükleriniz ve duyduklarınız bunların
durumunu ortaya koymuyor mu?
Falan yatırın kabri başında dua eden
insana ne istiyorsun bundan ölmüş
desen, hemen, ya oğluna iyi bir gelin,
kızına iyi bir koca, ya çocuğu olmuyorsa
çocuk istiyorum veya ev istedim verdi
şimdi araba istemeye geldim gibi,
yalnız Allah’tan istenmesi gereken dua
ve başka isteklerini, Allah’ın yanında
başka kişileri vesile ederek istiyorlar,
ama Allah bunu kabul etmiyor ve şirk
ve ortak koşmak olarak açıklıyor. Bir
mürit, eğer yolculuğa çıkacaksa, hemen
şeyhine danışacak, şeyhinin izin vermesini
ve yardımını esirgememesini ondan
istiyor. Bu konularda
ne yapacağımızı ve öğreneceğimiz en
emin kaynağın da elbette Kuran olduğunu
yine tekrar edelim, çünkü
Allah’ın kitabından daha sağlam bir
kaynak mı var. 22/ Hac 8,9, “İnsanlardan
bazısı, bir bilgisi, bir rehberi ve
vahye dayanan aydınlatıcı bir kitabı
olmadığı halde, sırf Allah yolundan
saptırmak için boynunu eğip bükerek
kibir içinde Allah kakında tartışmaya
kalkar. Onlar için dünyada bir rezillik
vardır, kıyamet gününde ise onlara
yakıcı bir azabı tattıracağız.” 22/Hac
12, “O Allah’la birlikte, kendisine ne
faydası, ne de zararı dokunacak olan
şeylere yalvarır. Bu haktan büsbütün
uzak olan sapıklığın ta kendisidir.” 22/
Hac 13, “Bazen de zararı faydasından
daha akla yakın olan bir varlığı/nesnelere
yalvarırlar. O yalvardıkları, ne
kötü bir dost ve ne kötü yoldaştır.”
İnsanlık şunu aklından çıkartması gerekir,
oda aracısız ne kulluk olur, ne
de Allah’ın yardımı gelir düşüncesini
akından çıkartmasıdır bu sanki Allah
uzak onun için aracı gerekir inancıdır.
Halbuki, 50/Kaf 16, “Ant olsun, insanı
Biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını
biliriz ve Biz insana şah
damarından daha yakınız.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.